Створення Міжнародної наукової лабораторії прикладних нанобіотехнологій I-SciLabANBT

За ініціативи Голови Вченої ради ДБТУ Андрія Одарченка щодо реалізації співпраці між інститутами НАНУ та ЗВО через формування та впровадження спільних проєктів діяльності, 17 січня відбулась зустріч представників Державного біотехнологічного університету, Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І. Вєркіна НАН України та Державного підприємства «Міжвідомчого наукового центру кріобіології і кріомедицини НАН України, АМН України та МОЗ України».

На зустрічі були присутні в.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов, проректор з наукової роботи ДБТУ Валерій Михайлов, завідувачка кафедри хімії, біохімії, мікробіології та гігієни харчування ДБТУ Вікторія Євлаш, директор ФТІНТ імені Б.І. Вєркіна НАН України Юрій Найдюк, заступник директора з наукової роботи ФТІНТ імені Б.І. Вєркіна НАН України Олександр Долбин, директор ДП «МНЦ КІК НАН, АМН та МОЗ України» Анатолій Гольцев, старший науковий співробітник ДП «МНЦ КІК НАН, АМН та МОЗ України» Оксана Фалько.

Метою зустрічі стало підписання угоди про створення «Міжнародної наукової лабораторії прикладних нанобіотехнологій» I-SciLabANBT – перший етап на шляху заснування наукової платформи.

Створення платформи спрямоване на розвиток, що призведе до посилення міжгалузевого і міжнародного наукового співробітництва та розв’язання проблем сучасної науки й технологій.

Попри всі труднощі сьогодення, прагнемо розвивати наукову діяльність та співпрацю з установами Національної академії наук України.