Засідання науково-технічної ради факультету енергетики робототехніки та комп’ютерних технологій

19 січня 2024 року відбулось розширене засідання НТР факультету енергетики, робототехніки та комп’ютерних технологій. На порядку денному якого було підведення підсумків науково-дослідної роботи кафедр за 2023 рік і визначення перспективних завдань на 2024 рік.

На засідання НТР були присутні проректор з наукової роботи Валерій Михайлов, проректор з науково-педагогічної роботи Максим Серік, завідувачка відділу організації наукової роботи з НПП та здобувачами освіти Вікторія Яковлева, керівник редакційно-видавничого відділу Олена Жданович, завідувач наукової бібліотеки Наталія Ніколаєнко, докторанти та аспіранти факультету, завідувач кафедри сільськогосподарських машин та інженерії тваринництва Валерій Пастухов.

Завідувачі кафедр Олександр Мірошник, Юрій Хандола, Олена Петренко доповіли про основні результати науково-дослідної роботи колективів за 2023 рік та поділилися досвідом роботи кафедр із застосування інноваційних підходів щодо реалізації наукових досліджень. Також окреслили основні проблеми і недоліки, сформулювали задачі та перспективні напрями покращення наукової роботи у 2024 році.

Проректор з наукової роботи Валерій Михайлов звернув увагу на активізацію роботи колективу факультету щодо персональної активності викладачів. Зазначив про високі показники колективу кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту, зокрема у підготовці наукових проєктів на отримання держаного фінансування, рекламуванні результатів науково-дослідної роботи в середовищі потенційних споживачів з метою заключення господарських договорів із фінансування. У свою чергу проректор з науково-педагогічної роботи Максим Серік наголосив про участь у підготовці проєктних пропозицій на конкурс за програмою «Еразмус++ напряму Жан Моне» та участі у інших конкурсах освітніх проєктів у 2024 році.