Обговоренная освітньо-професійної програми «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів»

22 квітня 2024 року відбулося обговоренная освітньо-професійної програми «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» спеціальності 181 «Харчові технології» другого (освітньо-професійного) рівня вищої освіти (ступінь вищої освіти – магістр) для здобувачів 2024 року вступу.

В обговоренні прийняли участь гарант ОПП – к.т.н., професор  кафедри технології хлібопродуктів і кондитерських виробів Самохвалова О.В., члени проектної групи (к.т.н., проф. Олійник С.Г., к.т.н., доц. Степанькова Г.В., к.т.н., провідний технолог ПВП Balex Шкляєв О.М.), стейкхолдери (директор з виробництва ТОВ «Українсько-словенське спільне підприємство «Київський обласний хлібопекарський комплекс» Семеренко Л.І., керівник проектів ТОВ «Чанта Маунт» Ненчин І.В.) та здобувачі вищої освіти гр. 181-ХК-13м (Онищенко Т.О, Самойленко Д.В.).

Під час обговорення запропоновано внести зміни до складу обов’язкових компонентів, покращити організацію практичної підготовки студентів в умовах дистанційного навчання. Значної уваги було приділено обговоренню переліку вибіркових компонентів освітньої програми для формування індивідуальної освітньої траєкторії студентів.