Захисти кваліфікаційних робіт на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент

10 червня 2024 року розпочався захист кваліфікаційних робіт на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент.

Кваліфікаційна комісія  № 1 зі спеціальності 073 «Менеджмент» у складі:

  • ШАЛІМОВА Ганна Вікторівна – менеджер з персоналу східного регіонального управління ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» – голова комісії;
  • ВОРОНКОВА Алла Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування – заступник голови комісії;
  • БОЖИДАЙ Ірина Ігорівна  – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування – член комісії;
  • ЗАЇКА Світлана Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування – член комісії;
  • ТКАЧОВА Світлана Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування

заслухали доповіді здобувачів.

В представлених роботах надано оцінку науково-практичних проблем менеджменту за сучасних умов функціонування підприємств, узагальнено вітчизняний та провідний світовий досвід з проблемних питань.

Представлені кваліфікаційні роботи містять усі необхідні супровідні документи – відгук наукового керівника, зовнішню рецензію, подання голові ЕК, лист-замовлення та лист-відгук з підприємства, діяльність якого було обрано об’єктом дослідження або внутрішню рецензію.

Всі студенти мають публікації відповідно до тем кваліфікаційних (бакалаврських) робіт.

Вітаємо здобувачів з успішним захистом!