Філімонов Юрій Леонідович

Кандидат наук Доцент Доцент кафедри глобальної економіки

ОСВІТА:
2001 р. – Харківський державний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація – менеджер-економіст.

КАР’ЄРА:
2004 – 2010 рр. – асистент кафедри економіки підприємства Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва
2010 – 2013 рр. – доцент кафедри економіки підприємства Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва
2013 – 2014 рр. – в. о. декана факультету менеджменту і економіки Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва
2014 – 2021 рр. – декан факультету менеджменту і економіки Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва
2021 – 2023рр. – доцент кафедри глобальної економіки Державного біотехнологічного університету
з 2024 р. – завідувач кафедри глобальної економіки Державного біотехнологічного університету

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ:
Навчальні курси: «Економіка підприємства», «Економіка праці та СТВ», «Економіка сільського господарства», «Інвестування», «Інвестиційний менеджмент», «Управління якістю».

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ
Опубліковано близько 50 наукових праць, в тому числі статті, що індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science – 2, навчальні посібники – 6.