Яровий Григорій Іванович

Доктор наук Професор завідувач кафедри плодоовочівництва і зберігання продукції рослинництва

ОСВІТА
1971 р. – Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В. Докучаєва, спеціальність «Агроном по захисту рослин» (спеціаліст)
1989 р. – аспірантура при Інституті овочівництва і баштанництва УААН

КАР’ЄРА
1971-1972 рр. Головний агроном колгоспу «Червоний Жовтень» Запчепилівського району Харківської області
1973-2004 рр. поступово обіймав посади: завідуючого лабораторії прогнозів, головного агронома, начальника Харківської обласної станції захисту рослин
2003-2011 рр. – за сумісництвом доцент кафедри фітопатології Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва
2004-2012 рр. директор Інституту овочівництва і баштанництва НААН України
2012-2021 рр. – завідувач кафедри плодоовочівництва і зберігання Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва
2021 р. і по теперішній час – завідувач кафедри плодоовочівництва і зберігання продукції рослинництва Державного біотехнологічного університету

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
Навчальні курси: «Овочівництво», «Сучасні технології овочівництва закритого і відкритого ґрунту», «Наукові основи вирощування овочевих культур», «Виробництво та маркетинг овочевої продукції»

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
1991 р. – кандидат сільськогосподарських наук (спеціальність 06.01.11 – захист рослин від шкідників і хвороб)
2011 р. – доктор сільськогосподарських наук (спеціальність 06.01.11 – фітопатологія)
Коло наукових інтересів: сучасні технології овочівництва закритого і відкритого ґрунту, сортовивчення овочевих культур, маркетинг та зберігання овочевої продукції, захист овочевих рослин від бур’янів, шкідників та хвороб.

Опубліковано 181 працю, в тому числі статті, що індексуються в науко метричних базах, Scopus та Web of Science – 4, навчальні посібники – 3, монографій – 5, три книги, дванадцять патентів на корисну модель і співавтор свідоцтва на сорт помідора «Художник».