Рейтингові списки (Бакалавр (Магістр 211 спец.) на основі ПЗСО)

Рейтингові списки (Бакалавр (Магістр 211 спец.) на основі ПЗСО)

держбюджет

Шифр
Назва спеціальності
Форма навчання
Форма навчання
015
Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)
Денна
Заочна
051
Економіка
Денна
054
Соціологія
Денна
071
Облік і оподаткування
Денна
072
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Денна
073
Менеджмент
Денна
075
Маркетинг
Денна
076
Підприємництво та торгівля
Денна
081
Право
Денна
101
Екологія
Денна
123
Комп`ютерна інженерія
Денна
Заочна
125
Кібербезпека
Денна
Заочна
131
Прикладна механіка
Денна
133
Галузеве машинобудування
Денна
Заочна
141
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Денна
Заочна
142
Енергетичне машинобудування
Денна
162
Біотехнології  та біоінженерія
Денна
163
Біомедична інженерія
Денна
174
Автоматизація, комп`ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Денна
Заочна
181
Харчові технології
Денна
Заочна
187
Деревообробні та меблеві технології
Денна
191
Архітектура та містобудування
Денна
192
Будівництво та цивільна інженерія
Денна
Заочна
193
Геодезія та землеустрій
Денна
201
Агрономія
Денна
Заочна
202
Захист і карантин рослин
Денна
Заочна
204
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
Денна
205
Лісове господарство
Денна
Заочна
206
Садово-паркове господарство
Денна
207
Водні біоресурси та аквакультура
Денна
208
Агроінженерія
Денна
Заочне
211
Ветеринарна медицина
Денна
241
Готельно- ресторанна справа
Денна
242
Туризм і рекреація
Денна
274
Автомобільний транспорт
Денна
Заочна
275
Транспортні технології
Денна
281
Публічне управління та адміністрування
Денна
292
Міжнародні економічні відносини
Денна