Рейтингові списки Магістр на основі НРК6 (НРК7) контракт

Рейтингові списки Магістр на основі НРК6 (НРК7)

контракт

Шифр
Назва спеціальності
Денна форма
(конкурсна пропозиція)
Заочна форма
(конкурсна пропозиція)
015
Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)
відкрита КП
небюджетна КП
відкрита КП
небюджетна КП
051
Економіка
відкрита КП
відкрита КП
небюджетна КП
відкрита КП
небюджетна КП
054
Соціологія
відкрита КП
небюджетна КП
відкрита КП
небюджетна КП
071
Облік і оподаткування
відкрита КП
небюджетна КП
відкрита КП
небюджетна КП
072
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
відкрита КП
небюджетна КП
відкрита КП
небюджетна КП
073
Менеджмент
відкрита КП
відкрита КП
відкрита КП
небюджетна КП
відкрита КП
небюджетна КП
небюджетна КП
небюджетна КП
073
Менеджмент
відкрита КП
небюджетна КП
відкрита КП
небюджетна КП
075
Маркетинг
відкрита КП
небюджетна КП
відкрита КП
небюджетна КП
076
Підприємництво та торгівля
відкрита КП
відкрита КП
небюджетна КП
відкрита КП
небюджетна КП
небюджетна КП
081
Право
відкрита КП
небюджетна КП
відкрита КП
небюджетна КП
091
Біологія та біохімія
відкрита КП
небюджетна КП
відкрита КП
небюджетна КП
101
Екологія
відкрита КП
небюджетна КП
відкрита КП
небюджетна КП
103
Науки про землю
відкрита КП
небюджетна КП
відкрита КП
небюджетна КП
123
Комп`ютерна інженерія
відкрита КП
небюджетна КП
відкрита КП
небюджетна КП
125
Кібербезпека
відкрита КП
небюджетна КП
відкрита КП
небюджетна КП
131
Прикладна механіка
відкрита КП
небюджетна КП
відкрита КП
небюджетна КП
133
Галузеве машинобудування
відкрита КП
небюджетна КП
небюджетна КП
небюджетна КП
небюджетна КП
відкрита КП
небюджетна КП
небюджетна КП
141
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
відкрита КП
небюджетна КП
відкрита КП
небюджетна КП
142
Енергетичне машинобудування
відкрита КП
небюджетна КП
відкрита КП
небюджетна КП
162
Біотехнології  та біоінженерія
відкрита КП
небюджетна КП
відкрита КП
небюджетна КП
163
Біомедична інженерія
відкрита КП
небюджетна КП
відкрита КП
небюджетна КП
174
Автоматизація, комп`ютерно-інтегровані технології та робототехніка
відкрита КП
небюджетна КП
відкрита КП
небюджетна КП
181
Харчові технології
відкрита КП
небюджетна КП
відкрита КП
небюджетна КП
183
Технології захисту навколишнього середовища
відкрита КП
небюджетна КП
відкрита КП
небюджетна КП
191
Архітектура та містобудування
відкрита КП
небюджетна КП
відкрита КП
небюджетна КП
192
Будівництво та цивільна інженерія
відкрита КП
небюджетна КП
відкрита КП
небюджетна КП
193
Геодезія та землеустрій
відкрита КП
відкрита КП
небюджетна КП

небюджетна КП

відкрита КП
небюджетна КП
201
Агрономія
відкрита КП
небюджетна КП
небюджетна КП
небюджетна КП
небюджетна КП
небюджетна КП
відкрита КП
небюджетна КП
небюджетна КП
небюджетна КП
небюджетна КП
небюджетна КП
202
Захист і карантин рослин
відкрита КП
небюджетна КП
відкрита КП
небюджетна КП
203
Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство
відкрита КП
небюджетна КП
відкрита КП
небюджетна КП
204
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
відкрита КП
небюджетна КП
відкрита КП
небюджетна КП
205
Лісове господарство
відкрита КП
небюджетна КП
відкрита КП
небюджетна КП
206
Садово-паркове господарство
відкрита КП
небюджетна КП
відкрита КП
небюджетна КП
207
Водні біоресурси та аквакультура
відкрита КП
небюджетна КП
відкрита КП
небюджетна КП
208
Агроінженерія
відкрита КП
небюджетна КП
відкрита КП
небюджетна КП
211
Ветеринарна медицина
відкрита КП
небюджетна КП
відкрита КП
небюджетна КП
241
Готельно- ресторанна справа
відкрита КП
небюджетна КП
відкрита КП
небюджетна КП
242
Туризм і рекреація
відкрита КП
небюджетна КП
відкрита КП
небюджетна КП
274
Автомобільний транспорт
відкрита КП
небюджетна КП
відкрита КП
небюджетна КП
275
Транспортні технології
відкрита КП
небюджетна КП
відкрита КП
небюджетна КП
281
Публічне управління та адміністрування
відкрита КП
небюджетна КП
відкрита КП
небюджетна КП
292
Міжнародні економічні відносини
відкрита КП
небюджетна КП
відкрита КП
небюджетна КП