Спеціальність 163 «Біомедична інженерія»

На сьогодні одним із основних напрямів розвитку країни є розробка медичної, біологічної, ветеринарної техніки, що потребує залучення високоосвічених фахівців зі знаннями та навичками з біології, медичної техніки, медичної електроніки, матеріалознавства, метрології, програмування, біоінформатики. За вирішення інженерно-технічних проблем в охороні здоров’я, біології, сільському господарстві відповідає окрема міждисциплінарна галузь науки і техніки – «Біомедична інженерія» (БМІ), що поєднує інженерію і науки про життя.

АКТУАЛЬНІСТЬ

Навчання за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» на кафедрі ЕРБМІЕ дає набуття студентами компетентностей у сфері розробки, конструювання, виробництва, експлуатації, ремонту, сервісного обслуговування, експертизи і сертифікації медико-біологічних приладів і систем для біологічних об’єктів, стандартам біозахисту та біобезпеки біологічної та медичної техніки, біомедичних виробів і біоматеріалів медичного призначення, штучних органів, а також відповідного програмного забезпечення та інформаційних технологій.
Метою навчання та діяльності є: визначення і формування нових знань та умінь в сфері біомедичної інженерії; виховання на загальнолюдських цінностях успішної, конкурентоздатної, національно свідомої, духовно збагаченої, освіченої особистості, яка здатна розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з біомедичної інженерії в агропромисловому секторі; підготовка нових поколінь фахівців і вчених – лідерів-організаторів в сфері біомедичної інженерії.

ПІДГОТОВКА

Ґрунтовна теоретична та професійна підготовка здобувачів вищої освіти в галузі розроблення, експлуатації біомедичних систем і комплексів (інженерний сервіс), сучасні технології в біомедичній інженерії для АПК.
Ключові слова: діагностична, лікувальна та лабораторна техніка, моделювання, біосумісні матеріали, електроніка в БМІ, метрологія, стандартизація та сертифікація БМ апаратури, експлуатація та надійність приладів БМІ, програмне забезпечення в БМІ, гігієна та медична безпека в АПК; реабілітація біооб’єктів; візуалізація біооб’єктів; медико-біологічні дослідження на біооб’єктах.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Біомедичний інженер — працівник у сфері розробки, конструювання, виробництва, експлуатації, ремонту, сервісного обслуговування, експертизи і сертифікації, оцінки відповідності технічним регламентам, стандартам біологічної та медичної техніки, біомедичних виробів і біоматеріалів медичного призначення, пов’язаних з ними штучних органів, біологічних і медичних технологій, а також відповідного програмного забезпечення та інформаційних технологій для біології, ветеринарії, медицини та медичного приладобудування.
Біомедичні інженери відрізняються тим, що їх інженерна освіта з самого початку інтегрована з біологічною та медичною.