Нормативно-правова база

Порядок прийому до закладів вищої освіти у 2023 році

 

Правила прийому до ДБТУ у 2023 році 

Додаток 1  Перелік спеціальностей та освітніх програм,
за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання 

Додаток 2 Перелік спеціальностей ветеринарного спрямування, за якими може здійснюватися прийом на навчання за ступенем магістра

Додаток 3  Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 4  Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється
з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників

Додаток 5   Перелік вступних випробувань (вступних іспитів, співбесід, творчих конкурсів)
для вступу на навчання 

Додаток 6  Перелік предметних тестів єдиного вступного фахового випробування

Додаток 7 Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, матурального іспиту, єдиного вступного іспиту до шкали 100–200

Додаток 8  Перелік акредитованих спеціальностей,освітніх програм та програм, які знаходяться в процесі проходження акредитації 

Додаток 9  Правила прийому до аспірантури та докторантури 

Додаток 10   Правила прийому іноземців та осіб без громадянства

Додаток 11  Положення про творчий конкурс щодо вступу для здобуття ступеня бакалавра спеціальність 191 «Архітектура та містобудування»

Додаток 12  Порядок та критерії оцінювання мотиваційних листів вступників 

Зміни до Правил прийому у 2023 році від 10.07.2023

Зміни до Правил прийому від 30.10.2023

 

Максимальні обсяги держзамовлення у 2023 році

Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування

 

Програми вступних випробувань

Програми вступних випробувань (І етап, весняний вступ)

 

 

Інформація для вступників на спеціальність 191 “Архітектура та містобудування”