Спеціальність 073 «Менеджмент»

Рівень вищої освіти «магістр»
Освітньо-професійні програмиГарант освітньо-професійної програмиНавчальні планиАнкетуванняВзаємодія зі стейкхолдерами
03.04.2024 р. – Обговорення проєктів освітніх програм «Менеджмент» першого (бакалаврського) РВО та «Менеджмент і адміністрування» другого (магістерського) РВО
3 квітня 2024 року на кафедрі менеджменту, бізнесу і адміністрування ДБТУ відбулося обговорення проєктів освітніх програм «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та «Менеджмент і адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Підставами для оновлення ОПП є:

 • – пропозиції роботодавців та інших стейкхолдерів ;
 • – пропозиції учасників освітнього процесу, а також випускників;
 • – результати анкетування здобувачів освіти, стейкхолдерів і випускників.

До обговорення долучилися:

 • Власенко Тетяна Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та організації бізнесу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця ;
 • Дудник Олена Василівна, ректор ПЗВО «Харківський технологічний університет «ШАГ», канд. екон. наук, доцент;
 • Гаврильченко О., професор кафедри менеджменту та бізнесу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, д-р екон. наук, доцент;
 • Кириленко О.М. – доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Національного авіаційного університету;
 • Смігунова Олена Вікторівна, вчений секретар Інституту тваринництва НААН України», к.е.н., доцент;
 • Нагаєв Віктор Михайлович д.пед.наук, професор, директор Харківської обласної громадської організації «Науковий центр дидактики менеджмент-освіти»;
 • Устіловська Анастасія голова громадської організації «Лабораторія креативних ідей», доктор філософії з економіки, доцент, доцент кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування Державного університету інфраструктури та технологій;
 • представники бізнесу:
 • Парака Микола Іванович, директор ТОВ «Енергофактор Плюс»;
 • Дядькін Олександр, директор ТОВ «ВБК «М1»»;
 • Буй Олег Анатолійович, директор ПП «Сидор Інвест»;
 • Випускники магістратури 2021 року і 2022 року:
  • Пахоля Марина, Business development manager/ менеджер з розвитку бізнесу у Elogic commerce;
  • Дудник Олександр – керівник групи ІТ COMFY;
 • здобувачі бакалаврського рівня вищої освіти: Мовчан Ліна, Ільченко Аріна, голова студентського самоврядування факультету менеджменту, адміністрування та права Ветчинкіна Таісія; здобувач магістерського рівня Балюк Влад.

В обговоренні приймала активну участь завідувачка кафедри, к.е.н., доцент Сагачко Ю.М.
Групи удосконалення освітніх програм представляли гаранти освітніх програм: професор Заїка С.О., доцент Воронкова А.А. та члени групи удосконалення професори Нагаєв В.М., Гіржева О.П., доценти Петров В.М., Сагачко Ю.М., Грідін О.В., Ткачова С.С., а також викладачі кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування.

31.01.2024 р. – Зустріч робочої групи з моніторингу та удосконалення освітньої програми «Менеджмент і адміністрування» другого (магістерського) РВО

31 січня 2024 року відбулася зустріч робочої групи з моніторингу та удосконалення освітньої програми «Менеджмент і адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти.
В результаті зустрічі підготували проєкт освітньо-професійної програми для громадського обговорення.
08.01.2024 р. – Робоча нарада гарантів ОПП спеціальностей 073 та 281

8 січня 2024 року відбулася робоча нарада гарантів ОПП “Менеджмент” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, ОПП «Менеджмент і адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти і ОПП “Публічного управління та адміністрування” всіх рівнів освіти з викладачами кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування.
Були визначенні основні завдання по моніторингу освітніх програм і їх удосконаленню!
24.02.2023 р. – Обговорення освітніх програм за спеціальністю 073 «Менеджмент» із залученням стейкголдерів - практиків, здобувачів, випускників та освітян


24 лютого 2023 року – насичений день для нашої кафедри.
Відбулось обговорення освітніх програм за спеціальністю 073 «Менеджмент», що реалізуються випусковою кафедрою в Державному біотехнологічному університеті, із залученням стейкголдерів – практиків, здобувачів, випускників та освітян.
Гаранти та викладачі отримали поради від професіоналів – Олексія Салацького, директора ТОВ «Дельта Хаус Систем», та Артема Новосельця, керівника відділу продажів PlastWind-Service, які є випускниками спеціальності 073 Менеджмент, а також методичні рекомендації від Віктора Нагаєва, директора ГО “Науковий центр дидактики менеджмент-освіти”.
Окрема вдячність завідувачці кафедри «Менеджмент в ІТ» ПЗВО «Харківський технологічний університет «ШАГ», к.е.н., доценту Олені Дудник за надані рекомендації щодо покращення навчального процесу та схвальну рецензію
Заїка Світлана Олександрівна доцент кафедри бізнесу, менеджменту і адміністрування ДБТУ

 

Гарант освітньої програми

Заїка Світлана Олександрівна
кандидат економічних наук, професор