Спеціальність 081 «Право». РВО «бакалавр»

Освітньо-професійна програма 081 «Право»
Освітньо-професійні програмиГарант освітньо-професійної програмиНавчальні планиОбов’язкові освітні компонентиВибіркові освітні компонентиВзаємодія зі стейкхолдерами