Збірник наукових праць

«Прогресивні техніка та технології харчових виробництв,
ресторанного господарства та торгівлі»

Засновник видання:
Державний біотехнологічний університет

Юридична адреса засновника:
61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44

Контакти:
ПРАСОЛ Світлана Володимирівна
📞 +38 (068) 123-89-51
📩 process229@ukr.net

Збірник наукових праць

«ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ, РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ТОРГІВЛІ»
«PROGRESSIVE TECHNIQUE AND TECHNOLOGIES OF FOOD PRODUCTION ENTERPRISES, CATERING BUSINESS AND TRADE»

У збірнику публікуються статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у галузі технічних наук. Тематична спрямованість: інформування населення з питань прогресивних технологій продуктів харчування, удосконалення процесів і апаратів харчових виробництв, фізико-хімічних та математичних методів дослідження харчових продуктів, результатів товарознавчих досліджень та експертизи, підвищення якості продуктів харчування і непродовольчих товарів.

Спеціальність: 181 Харчові технології
Галузь науки: технічні науки

Свідоцтво про реєстрацію: КВ № 25441-15381ПР від 13.01.2023 р.
У Міжнародному центрі періодичних видань збірнику присвоєно ISSN 2312-3990 (Print) та ISSN 2519-2922 (Online)

Включено до Переліку фахових наукових видань: Фахова реєстрація (категорія «Б») Наказ Міністерства освіти і науки України 15.10.2019 №303

Збірник розміщенний у міжнародних базах:

Index Copernicus: Progressive engineering and technology of food production enterprises, catering business and trade
На сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського Національної Академії наук України

Мови видання: українська, англійська
Періодичність виходу примірників: 2 рази на рік
Терміни подання статей у збірник:

1-й випуск – до 30 квітня
2-й випуск – до 31 жовтня

Тематичні розділи збірника:

  • Інноваційні технології харчових виробництв
  • Харчові інгредієнти та добавки
  • Харчова безпека та експертиза харчових продуктів
  • Повноцінне харчування та сталі дієти
  • Інженерно-технічне забезпечення технологій харчової індустрії

УМОВИ ПУБЛІКАЦІІ
Електронний варіант статті надсилати на e-mail: process229@ukr.net
Назва файлу: Прізвище першого автора, Секція

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ
Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення Unicheck. Рукописи статей попередньо рецензуються провідними спеціалістами відповідної галузі.
Відповідальність за плагіат несе автор статті

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Головний редактор – Михайлов В.М., д.т.н., проф. (ДБТУ, Україна)
Заступник головного редактора – Янчева М.О., д.т.н., проф. (ДБТУ, Україна)
Відповідальний секретар – Прасол С.В., к.т.н., доц. (ДБТУ, Україна)
Члени редакційної колегії:

 • Богмолов О.В., д.т.н., проф. (ДБТУ, Україна);
 • Гавриш Т.В., д.т.н., доц. (ДБТУ, Україна);
 • Головко М.П., д.т.н., проф. (ДБТУ, Україна);
 • Головко Т.М., д.т.н., проф. (ДБТУ, Україна);
 • Гринченко Н.Г., д.т.н., доц. (ДБТУ, Україна);
 • Гринченко О.О., д.т.н., проф. (ДБТУ, Україна);
 • Губський С.М., к.хім.н., доц. (ДБТУ, Україна);
 • Дейниченко Г.В., д.т.н., проф. (ДБТУ, Україна);
 • Євлаш В.В., д.т.н., проф. (ДБТУ, Україна);
 • Загорулько А.М., к.т.н., доц. (ДБТУ, Україна);
 • Загорулько О.М., к.т.н., доц. (ДБТУ, Україна);
 • Касабова К.Р., к.т.н., доц. (ДБТУ, Україна);
 • Ковбаса В.М., д.т.н., проф. (НУХТ, Україна);
 • Колесник А.О., к.т.н., доц. (ДБТУ, Україна);
 • Олійник С.Г., к.т.н., проф. (ДБТУ, Україна);
 • Онищенко В.М., д.т.н., доц. (ДБТУ, Україна);
 • Пасічний В.М., д.т.н., проф. (НУХТ, Україна);
 • Погарська В.В., д.т.н., проф. (ДБТУ, Україна);
 • Сукманов В.О., д.т.н., проф. (ПДАУ, Україна);
 • Черевко О.І., д.т.н., проф. (ДБТУ, Україна);
 • Равшанбек Алибеков, к.т.н., доц. (Південно-Казахстанський державний університет
  ім. М. Ауєзова, Казахстан);
 • Тетяна Кінце, д.т.н., проф. (Латвійський університет природничих наук і технологій, Латвія);
 • Узаков Ясин Маликович, д.т.н., проф. (Алматинський технологічний університет, Казахстан).