Категорія Новини кафедри глобальної економіки

Міжнародна мобільність

Міжнародна мобільність – це один з найважливіших факторів, що сприяє інтернаціоналізації вищої освіти та дозволяє викладачам підвищити кваліфікацію, обмінятися досвідом і знаннями, ознайомитися з новітніми освітніми методиками та технологіями. Саме з цією метою у період з 1 по 12 липня…

Захист кваліфікаційних робіт здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти

24 червня 2024 року на кафедрі глобальної економіки факультету економічних відносин та фінансів Державного біотехнологічного університету розпочато захист кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 “Економіка” освітньо-професійної програми “Економіка”. В процесі захисту результатів своїх досліджень всі здобувачі…