Інформація про результати конкурсного відбору МОН

Відповідно до наказу МОН № 1572 від 27 грудня 2023 року за результатами експертизи експертних комісій за 23 секціями затверджено перелік проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, виконавцями яких є заклади вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, які пройшли конкурсний відбір та фінансування яких розпочнеться з 2024 року за рахунок коштів Державного бюджету України.

Переможцями у секції стали:

– № 22 «Аграрні науки та ветеринарія» – д-р с.-г. наук, проф., завідувач кафедри землеробства та гербології ім. О.М. Можейка ШЕВЧЕНКО Микола Вікторович (прикладне наукове дослідження). Загальний обсяг фінансування відповідно до проєктного запиту – 3185,2 тис. грн;

– № 23 «Харчові технології та промислова біотехнологія» – д-р техн. наук, проф., проректор з наукової роботи МИХАЙЛОВ Валерій Михайлович (науково-технічна (експериментальна) розробка). Загальний обсяг фінансування відповідно до проєктного запиту – 2248,2 тис. грн.


Відповідно до наказу МОН № 1569 від 27 грудня 2023 року за результатами експертизи ІІ етапу конкурсного відбору проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених надійшло 79 робіт, фінансування яких розпочнеться з 2024 року за рахунок коштів Державного бюджету України.

Повідомляємо, що в секції «Продовольча безпека, ресурсозберігаюче сільське та лісове господарство, дослідження морських, прибережних та внутрішніх вод, біоекономіка» перемогу здобув канд. техн. наук, доц., доцент кафедри обладнання та інжинірингу переробних і харчових виробництв, докторант ЗАГОРУЛЬКО Андрій Миколайович.

Адміністрація Державного біотехнологічного університету щиро вітає наукові колективи з визнанням актуальності наукових напрямів Міністерством освіти і науки України.

Із наказами Міністерства освіти і науки України можна ознайомитися за посиланнями:

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-pereliku-proyektiv-fundamentalnih-naukovih-doslidzhen-prikladnih-naukovih-doslidzhen-naukovo-tehnichnih-eksperimentalnih-rozrobok-vikonavcyami-yakih-ye-zakladi-vishoyi-osviti-ta-naukovi-ustanovi

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-pereliku-proyektiv-fundamentalnih-naukovih-doslidzhen-prikladnih-naukovih-doslidzhen-ta-naukovo-tehnichnih-eksperimentalnih-rozrobok-molodih-vchenih-yaki-pracyuyut-navchayutsya-u-zakladah-vishoyi-osviti-ta-naukovih-ustanovah