Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Інформаційні технології у сучасному світі»

22 квітня на базі Державного біотехнологічного університету відбулась Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Інформаційні технології у сучасному світі».

Конференція з інформаційних технологій у ДБТУ проводиться вперше. Робота конференції направлена на обмін досвідом, знаннями, ідеями й інформацією про останні тенденції, інновації та кращі практики, обговорення й пошук розв’язання актуальних проблем у галузі інформаційних технологій, встановлення контактів із колегами з різних закладів освіти, експертами, потенційними партнерами.

Пленарне засідання відкрив голова організаційного комітету конференції, д-р. техн. наук, професор, проректор з наукової роботи ДБТУ Валерій Михайлов. З вітальним словом виступили в.о. ректора ДБТУ, канд. техн. наук Андрій Кудряшов і заступник голови оргкомітету конференції, директор ННІ «Кіберпорт», канд. техн. наук Сергій Кузьменко.

У конференції взяли участь представники широко відомих як в Україні, так і за кордоном наукових шкіл в області інформаційних технологій з Києва, Одеси, Миколаєва, Чернігова, Івано-Франківська, Житомира, Луцька, Львова, Полтави, Ужгорода, Сум, Харкова, інших частин світу: Азейбарджану (Military İnstitute named after Haydar Aliyev, Аzerbaijan Technical University), Мексики (Engineering Institute of Universidad Autónoma de Baja California), Китаю (Qingdao University of China).

Розглянуто роботу секцій під керівництвом НПП ДБТУ:

  • Інформаційні технології: погляд у майбутнє (керівник д-р. техн. наук, професор кафедри інформаційних технологій СумДУ, професор кафедри АКІТ Сергій Тимчук);
  • Інтеграція ІТ у промисловості: сучасні тенденції (керівник канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Катерина Демченко);
  • Цифрові рішення у сфері фінансів і економіки (керівник канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Тетяна Ставерська);
  • Інформаційні технології для сталого розвитку (керівник канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій, кібернетики та захисту інформації Юлія Синявіна);
    Цифрові платформи та рішення у транспортній галузі (керівник д-р. техн. наук, професор, завідувач кафедри транспортних технологій і логістики Віктор Войтов);
  • Цифрові технології у машинобудуванні (керівник д-р. техн. наук, професор, завідувач кафедри оптимізації технологічних систем Микола Артьомов);
  • Електроенергетика в епоху цифровізації (керівник д-р. техн. наук, професор, завідувач кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту Олександр Мірошник).

У роботі конференції взяли участь представники 48 закладів вищої освіти, науково-дослідних інститутів і підприємств із різних міст та країн світу.

До оргкомітету конференції надійшло 170 доповідей від 300 учасників.

Конференція з інформаційних технологій є важливим заходом для здобувачів освіти, молодих учених, викладачів і фахівців у цій галузі. Такі заходи допомагають залишатися в курсі останніх тенденцій, обмінюватися досвідом та знаходити нові можливості для розвитку. Сподіваємося, в епоху проникнення інформаційних технологій у всі сфери життя і діяльності людини ця конференція стане традиційною.