Засідання науково-технічної ради факультету мехатроніки та інжинірингу

18 грудня 2023 року на факультеті мехатроніки та інжинірингу відбулось засідання науково-технічної ради.

Мета проведення засідання: заслуховування остаточних та проміжних звітів держбюджетних НДР, що виконуються на замовлення МОН, та остаточних звітів з НДР, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів на засіданнях науково-технічних рад факультетів.

У засіданні науково-технічної ради взяли участь проректор із наукової роботи, д.т.н, професор Валерій Михайлов, представники науково-дослідної частини, завідувачі кафедр факультету та члени НТР.

На засіданні заслухано 3 остаточні звіти кафедр з НДР, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів, 1 проміжний та 2 остаточні звіти за держбюджетними НДР, що виконуються на замовлення МОН.
Відмічено високий науковий рівень виконання робіт. Усі поставленні завдання науково-дослідних робіт виконані у повному обсязі. За публікаційною активністю показники перевищені на 20%.

Колективи кафедр розпочали планування НДР на наступний календарний рік.