Онлайн семінар для студентів 2 курсу факультету біотехнологій на тему “Програми розведення свиней”

У рамках навчальної роботи для студентів другого курсу факультету біотехнологій спеціальності 204 відбувся цикл онлайн семінарів на тему “Програми розведення свиней”. Колектив викладачів кафедри генетики, розведення та селекційних технологій в тваринництві під керівництвом професора, доктора сільськогосподарських наук А.М. Хохлова здійснили виїзд до ПП “НАЦІОНАЛ”, де представили студентам передові досягнення у галузі селекції та генетики тварин. Студенти взяли активну участь, висловлюючи свої питання та думки щодо системи розведення свиней. Це надало їм відмінну можливість здобути практичний досвід.