Проміжна атестація аспірантів кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту

20 лютого на кафедрі електропостачання та енергетичного менеджменту відбувся проміжний звіт аспірантів 1-4 років навчання. Під час звіту кожен аспірант надав інформацію щодо виконання запланованих показників наукової та публікаційної роботи, а також написання розділів дисертації. Викладачі кафедри задавали уточнюючі питання щодо планів роботи та методів виконання наукових досліджень.
Кафедра відмітила, що усі аспіранти виконали заплановані показники індивідуального навчального плану у повному обсязі і затвердила результати їх проміжної атестації та рекомендувала вченій раді факультету також затвердити результати атестації.
Потрібно відмітити, що кафедра ЕЕМ є однією із провідних кафедр університету з підготовки докторів філософії, зараз на кафедрі навчаються 11 аспірантів як за держбюджетною, так і за контрактною формами навчання.