Завершився захист кваліфікаційних робіт магістрів спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Вітаємо поповнення лав бухгалтерів, аналітиків, аудиторів та податківців!

Протягом 18-21 грудня 2023 р. в Державному біотехнологічному університеті працювала екзаменаційна комісія із захисту кваліфікаційних робіт здобувачів (другого) магістерського рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування» у складі:

 • голови – д.е.н., професора, завідувача кафедри обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ імені Семена Кузнеця Пилипенка А.А.,
 • заступника голови – д.е.н., професора, декана факультету економічних відносин та фінансів Ларіної Т.Ф.,
 • члена комісії – д.е.н., професора, завідувача кафедри обліку, аудиту та оподаткування Кащеної Н.Б.,
 • члена комісії – д.е.н., професора кафедри обліку, аудиту та оподаткування Василішина С.І.;
 • члена комісії – д.е.н., професора кафедри обліку, аудиту та оподаткування Рижикової Н.І.;
 • секретаря – к.е.н., доцента обліку, аудиту та оподаткування Бірченко Н.О.

20.12.2023 р. до публічного захисту кваліфікаційних робіт і їх обговорення в межах наукової дискусії долучився проректор з науково-педагогічної роботи ДБТУ, к.т.н., доц. Серік М.Л.

Тематика кваліфікаційних робіт здобувачів ОС «Магістр», спектр досліджуваних підприємств та залученого методичного інструментарію свідчать про високий рівень мотивації та професійних компетентностей здобувачів, які за запитом підприємницьких структур реалізують набуті знання задля вирішення прикладних завдань організації обліку, аналізу та контролю діяльності бізнес-суб`єктів в умовах сучасних викликів і повоєнного відновлення вітчизняної економіки.

Всі роботи пройшли процедури перевірки на плагіат і рецензування керівниками, головними бухгалтерами базових підприємств, провідними науково-педагогічними працівниками ЗВО України та профільних кафедр ДБТУ. Звіти про перевірку кваліфікаційних робіт здобувачів ОС «Магістр» на наявність ознак академічного плагіату з використанням програми «UNICHEK» свідчать про достатньо високий рівень унікальності текстів.

Голова, члени та секретар екзаменаційної комісії високо оцінили рівень теоретичної та практичної підготовки здобувачів і за результатами захисту кваліфікаційних робіт відзначили кращі доповіді, а саме:

 • Бобловська О.О. (керівник – к.е.н., доц. Бірченко Н.О.);
 • Дирявий О.С. (керівник – д.е.н., проф. Василішин С.І.);
 • Дунаєва Т.В. (керівник – к.е.н., доц. Руденко С.В.);
 • Єременко Д.Ф. (керівник – зав. каф., д.е.н., проф. Кащена Н.Б.);
 • Косолапова А.В. (керівник – зав. каф., д.е.н., проф. Кащена Н.Б.),
 • Лемешко Я.І. (керівник – к.е.н., доц. Наумова Т.А.)
 • Миронова М.О. (керівник – к.е.н., доц. Кирильєва Л.О.);
 • Накісько В.О. (керівник – к.е.н., доц. Руденко С.В.);
 • Ніжегольцева О.А. (керівник – к.е.н., доц. Ярова В.В.).
 • Олійник А.В. (керівник – к.е.н., доц. Кашперська А.І.);
 • Селегей О.П. (керівник – д.е.н., проф. Рижикова Н.І.).
 • Шушлебіна О.С. (керівник – к.е.н., доц. Бірченко Н.О.).

Рішенням екзаменаційної комісії здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» Дунаєву Т.В., Накіська В.О., Ніжегольцеву О.А., Селегей О.П. та Олійник А.В. було рекомендовано до вступу в аспірантуру.

Серед перспектив покращення рівня кваліфікаційних робіт – розширення тематики та розвиток англомовної підготовки здобувачів.

Пишаємось участю кафедри обліку, аудиту та оподаткування у формуванні фахівців нової генерації. Вже найближчим часом 45 висококваліфіковиних магістрів обліку і оподаткування стануть частиною бухгалтерського фронту та продовжать нести високу професійну місію на славу нашої країни!