Обговорення освітньо-професійної програми «Технології харчових виробництв»

25 квітня 2024 року відбулося засідання групи удосконалення ОПП «Технології харчових виробництв» спеціальності 181 «Харчові технології» першого бакалаврського рівня вищої освіти

В обговоренні прийняли участь гарант програми проф. Янчева М.О., члени проектної групи (проф. Олійник С.Г., доц. Гавриш Т.В., проф. Головко Т.М., доц. Юр’єва О.О.), роботодавці (Глянь Тетяна – заступник генерального директора, приватне сільськогосподарське підприємство імені Фрунзе; Байрамов Дмитро, провідний технолог ТОВ «Кондитерська фабрика “Солодкий світ”»; Сало Катерина, інженер технолог першої категорії ТОВ «Екопродукт 2017») та здобувачі (Пивоваров Данило, Бродяна Софія, Чупахін Андрій)

Присутні відзначили відповідність ОПП стандарту вищої освіти, структурно-логічну послідовність освітніх компонентів, адаптацію програми під потреби галузі та вимоги стейкхолдерів, широкі можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання.