Засідання Вченої ради факультету переробних і харчових виробництв

Відбулося засідання Вченої ради факультету щодо обговорення переліку освітньо-професійних та освітньо-наукових програм за спеціальністю 181 Харчові технології за ступенями вищої освіти бакалавр, магістр, доктор філософії

Під час обговорення враховано зміни, що відбуваються в освіті, на ринку освітніх послуг та ринку праці, сучасні вимоги до акредитації освітніх програм, перспективи розвитку факультету, специфічні ознаки розвитку, організації, функціонування закладів ресторанної індустрії та харчової промисловості

Прийнято рішення щодо кількості та назв освітніх програм, затверджено гарантів та проектні групи за всіма освітніми програмами та рівнями освіти.