Захист звітів з виробничої практики студентами 3 курсу спеціальності 081 Право

14 березня 2024 року відбувся захист звітів з виробничої практики здобувачами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  спеціальності 081 Право.

Виробнича практика здобувачів вищої освіти спеціальності 081 «Право» факультету менеджменту, адміністрування та права Державного біотехнологічного університету є невід’ємною складовою частиною забезпечення процесу підготовки фахівців і забезпечує тісний зв’язок між теоретичною підготовкою майбутніх фахівців та їх практичним професійним становленням.

Студенти академічної групи 081-21б-01 підготували змістовні цікаві та інформативні презентації за матеріалами своїх звітів щодо результатів проходження ними виробничої практики в адвокатів та адвокатських об’єднаннях, в Державній установі “Диканівська виправна колонія №12”, в юридичних відділах агрофірм тощо.

Керівники практики дали позитивну оцінку всім звітам про проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти 3 курсу спеціальності 081 Право.

Вітаємо наших здобувачів з успішним проходженням виробничої практики за фахом!