Артьомов Микола Прокопович

Доктор наук Професор Завідувач кафедри оптимізації технологічних систем в рослинництві

ОСВІТА:

 • 1984 р. – Харківський інститут механізації і електрифікації сільського господарства, спеціальність – механізація сільського господарства (інженер – механік);
 • 1999 р. – Харківський державний технічний університет сільського господарства, спеціальність – механізація сільського господарства (магістр);
 • 2019р. Луганський національний аграрний університет, спеціальність – агрономія (магістр)

КАР’ЄРА:

 • 1984 р. – асистент кафедри організації економіки сільського господарства Харківського інституту механізації і електрифікації сільського господарства;
 • 1986 р. – 1989рр. – заступник голови профспілкового комітету Харківського інституту механізації і електрифікації сільського господарства;
 • 1989 р. – 2017рр. – голова профспілкового комітету Харківського інституту механізації і електрифікації сільського господарства, Харківського державного технічного університету сільського господарства, Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;
 • 1997 – 2017 р.р. за сумісництвом працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора кафедри тракторів і автомобілів Харківського державного технічного університету сільського господарства, який потім став Харківським національним технічним університетом сільського господарства ім. Петра Василенка.
 • 2017-2021 р.р. – завідувач кафедри оптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова. Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
 • 2021 р. по теперішній час – завідувач кафедри оптимізації технологічних систем Державного біотехнологічного університету

 ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • Навчальні курси: «Динаміка сільськогосподарських агрегатів», «Наукові дослідження за темою кваліфікаційної роботи», «Оптимізація технологічних систем АПВ», «Експлуатація автомобілів. Технічна», «Експлуатація автомобілів. Технологічна», «Техніко-технологічний моніторинг використання сільськогосподарської техніки», «Технологічна адаптація тракторів загального призначення» та ін.
 • Керівництво виконанням студентами кваліфікаційних робіт 1-го (бакалаврського) РВО;
 • Керівництво виконанням студентами кваліфікаційних робіт 2-го (магістерського) РВО;
 • Керівництво виконанням конкурсних студентських наукових робіт.

ДИСЦИПЛІНИ:

 • Експлуатація автомобілів. Технічна;
 • Експлуатація автомобілів. Технологічна;
 • Оптимізація систем, машиновикористання, точне землеробство;
 • Технологічна адаптація тракторів загального призначення;
 • Техніко-технологічний моніторинг використання сільськогосподарської техніки

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • 2006р. – кандидат технічних наук спеціальність 05.05.11. машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва;
 • 2014р. –доктор технічних наук спеціальність 05.05.11. машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва;
 • захищено 1 дисертація – кандидати технічних наук (2011р.)
 • Наукове керівництво здобувача третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії – 1 аспірант з 2021 р. 1 аспірант з 2022 р.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ, ПАТЕНТИ, ГРАНТИ:

Автор близько 140 наукових публікацій, в тому числі статті, що індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science – 8, співавтор 1 підручника, 4 монографій, 3 навчальних посібники, та 10 патентів України на корисну модель.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • Академік Інженерної Академії України.
 • Українська асоціація аграрних інженерів.
 • 1997 – 2017рр. член Харківського Обласного комітету профспілки працівників агропромислового комплексу;
 • 2012 – 2017 рр. член Центрального Комітету Профспілки працівників агропромислового комплексу України;
 • 2014 р. по теперішній час заступник голови постійної комісії Ради Об’єднання Профспілок Харківської Області з гуманітарних питань

НАГОРОДИ:

 • Почесна Грамота Міністерства аграрної політики України (2000р.);
 • Знак “Відмінник аграрної освіти” ІІІ ступеня (2002р.);
 • Подяка Міністерства аграрної політики України (2004р.);
 • Знак “Відмінник аграрної освіти” ІІ ступеня (2005р.);
 • Подяка Міністерства аграрної політики України (2007р.);
 • Знак Міністерства аграрної політики України ”Знак Пошани”(2008р.);
 • Профспілкова Відзнака” Федерації профспілок України (2009р.);
 • Почесна Грамота Міністерства аграрної політики України (2010р.);
 • Почесна грамота Федерації профспілок України (2011р.);
 • Подяка Міністерства освіти і науки України (2015р.);
 • Грамота Міністерства освіти і науки України (2017р.);
 • Подяка Харківського міського голови Г.А. Кернеса (2020 р.).