Рейтингові списки (Магістр на основі НРК6 (НРК7)) держбюджет

Рейтингові списки (Магістр на основі НРК6 (НРК7))

Бюджет

 

Шифр
Назва спеціальності
Форма навчання
Форма навчання
015
Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)
Денна форма
Заочна форма
051
Економіка
Денна форма
Денна форма
071
Облік і оподаткування
Денна форма
072
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Денна форма
073
Менеджмент
Денна форма
Денна форма
075
Маркетинг
Денна форма
076
Підприємництво та торгівля
Денна форма
Денна форма
081
Право
Денна форма
101
Екологія
Денна форма
133
Галузеве машинобудування
Денна форма (ОНП)
Денна форма
Денна форма
Денна форма
141
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Денна форма (ОНП)
Денна форма (ОПП)
Заочна форма
162
Біотехнології  та біоінженерія
Денна форма
174
Автоматизація, комп`ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Денна форма
Заочна форма
181
Харчові технології
Денна форма
Заочна форма
193
Геодезія та землеустрій Денна форма

Денна форма

Заочна форма
201
Агрономія
Денна форма
Денна форма
Денна форма
Денна форма
Денна форма
Заочна форма
202
Захист і карантин рослин
Денна форма
Заочна форма
203
Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство
Денна форма
204
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
Денна форма
Заочна форма
205
Лісове господарство
Денна форма
206
Садово-паркове господарство
Денна форма
207
Водні біоресурси та аквакультура
Денна форма
208
Агроінженерія
Денна форма (ОНП)

Денна форма (ОПП)

Заочна форма
211
Ветеринарна медицина
Денна форма
241
Готельно- ресторанна справа
Денна форма
Заочна форма
242
Туризм і рекреація
Денна форма
Заочна форма
274
Автомобільний транспорт
Денна форма
275
Транспортні технології
Денна форма
281
Публічне управління та адміністрування
Денна форма
292
Міжнародні економічні відносини
Денна форма