Наукова діяльність кафедри

кафедри зоології, ентомології, фітопатології, інтегрованого захисту і карантину рослин ім. Б.М. Литвинова
Наукові школиНаукові конференціїНауковці кафедри в масмедіаПідвищення кваліфікаціїМеморандуми про співпрацюСпівпраця з Чеською агенцією із розвиткуАкадемічна мобільністьГрамоти, медалі, подяки, дипломиНаукові монографіїГоспдоговірні тематики кафедриПатентиСтудентський науковий гурток

Наукові школи

Школа «Проблеми прогнозування динаміки популяцій комах та екологічно-орієнтованого захисту рослин від шкідників»
Станкевич Сергій ВолодимировичКерівник:
Станкевич Сергій Володимирович
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Школа  cтворена у 1912 р. Її засновником був видатний зоолог та ентомолог професор В.Г. Аверін. Послідовники: доктори наук та професори О.О. Мігулін, Б.М. Литвинов, Є.М. Білецький, Й.Т. Покозій, О.В. Захаренко, М.Д. Євтушенко.
Учені встановили закономірності динаміки популяцій шкідливих і корисних комах і розробили екологічно орієнтовані прийоми захисту польових і плодових культур від основних шкідників, обґрунтували системну теорію циклічності динаміки популяцій та її технологічне рішення для розробки багаторічних (стратегічних) прогнозів.
Сьогодні традиції школи продовжують доценти С.В. Станкевич, І.П. Леженіна, М.О. Філатов, І.В. Забродіна, Г.В. Байдик, Л.Я. Сіроус, Ю.В. Васильєва та асистент В.О. Меленті.

Школа «Теоретичні і практичні аспекти патогенезу, імуногенезу і захисту рослин від інфекційних хвороб»

В.П. ТуренкоКерівник:
Туренко Володимир Петрович
доктор сільськогосподарських наук, професор

Школа  cтворена у 1916 р. Її засновником був академік, заслужений діяч науки, відомий міколог і фітопатолог Т. Д. Страхов. Послідовники: доктори наук та професори М.М. Родігін, В.К. Пантелєєв, В.Й. Тимченко, Н.М. Гринько, Ф.М. Марютін, В.П. Туренко.
Учені-послідовники провели імунологічне обґрунтування стійкості до найголовніших хвороб основних сільськогосподарських культур. Розроблено та впроваджено безпестицидну систему захисту овочевих культур від шкідливих організмів у захищеному ґрунті, систему вирощування і захисту насіннєвої люцерни від шкідників, хвороб і бур’янів.
Сьогодні традиції школи продовжують професор В.П. Туренко, доценти Л.В. Жукова та В.В. Горяінова і старший викладач О.М. Батова.

Школа «З лісової ентомології та захисту лісу»
Мєшкова Валентина ЛьвівнаКерівник:
Мєшкова Валентина Львівна
доктор сільськогосподарських наук, професор

Школа  cтворена у 2004 р. Її засновницею є В.Л. Мєшкова. Вченою та послідовниками досліджується просторово-часова динаміка популяцій лісових комах-фітофагів, методи обліку та прогнозування поширення, розвитку та шкідливості комах-фітофагів у лісових насадженнях різного віку та складу порід; технологія захисту лісу.
Сьогодні традиції школи продовжують професор В.Л. Мєшкова, К.В. Давиденко, Ю.Є. Скрильник, В.Л. Борисова, М.С. Колєнкіна, О.М. Кукіна, І.М. Швиденко та Я.О. Кошеляєва.

Наукові конференції

Захист і карантин рослин у ХХІ столітті: проблеми і перспективи. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілейним датам від дня народження видатних вчених-ентомологів докторів біологічних наук, професорів О. О. Мігуліна та О. В. Захаренка (м. Харків, ДБТУ, 19−20 жовтня 2023 р.). – Житомир: Видавництво «Рута». – 184 с.
Захист і карантин рослин у ХХІ столітті: проблеми і перспективи. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілейним датам від дня народження видатних вчених-фітопатологів докторів біологічних наук, професорів В. К. Пантєлєєва та М. М. Родігіна (м. Харків, 20−21 жовтня 2022 р.) – Харків: 2022. 244 с.
Фундаментальні і прикладні проблеми сучасної екології та захисту рослин. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження доктора біологічних наук, професора Б. М. Литвинова (м. Харків, 21−22 жовтня 2021 р.) – Харків: Видавництво Іванченка І. С., 2021. 175 с.
«Фундаментальні і прикладні проблеми сучасної екології та захисту рослин». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції факультету захисту рослин харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва 11−12 жовтня 2018 р. Харків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2018. 145 с.
Фундаментальні і прикладні проблеми сучасної екології та захисту рослин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю факультету захисту рослин Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, 14–15 вересня 2017 р. – Харків: ХНАУ, 2017. – 127 с.
Біологічне різноманіття екосистем і сучасна стратегія захисту рослин: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студ., 22−23 жовтня 2015 р. — Х.: ХНАУ, 2015. — 108 с.
Фундаментальні та прикладні дослідження в зоології: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю кафедри зоології та ентомології ім. проф. Б. М. Литвинова ХНАУ ім В. В. Докучаєва (1840–2015 рр), 21–22 травня 2015 р. – ХНАУ, 2015. –112 с.
Захист рослин у ХХІ столітті: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Міжнар. наук. конф. студ., аспірантів і молодих учених. – Х.: ХНАУ, 2013. – 111 с.
Захист рослин у ХХІ ст.: проблеми та перспективи розвитку: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 80-річчю з дня заснування факультету захисту рослин ХНАУ ім. В. В. Докучаєва – Х., 2012. – 104 с.
Біологічне різноманіття екосистем і сучасна стратегія захисту рослин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. до 90-річчя з дня народження д-ра біол. наук, професора Літвінова Бориса Митрофановича. – Х., 2011. – 126 с
Біологічне різноманіття екосистем і сучасна стратегія захисту рослин: матеріали Міжнар. наук. конф. студ., аспірантів і молодих учених до 75-річчя ф-ту захисту рослин ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. – Х., 2007. – 125 с.

Науковці кафедри в масмедіа

Підвищення кваліфікації

Співпраця з Чеською агенцією із розвитку

Конференція Support of young university capacity in education and research and science activities in Ukraine
22 листопада у Білоцерківському національному аграрному університеті відбулася міжнародна міждисциплінарна конференція, яка стала своєрідним підсумком роботи спільного проєкту Білоцерківського, Сумського, Харківського національних аграрних університетів, Дніпровського державного аграрноекономічного університету, Сумського державного університету та Чеського університету природничих наук «Підтримка потенціалу молодих науковців університетів в освіті, науково-дослідній та науковій діяльності в Україні», який фінансується Чеським урядом та Чеською агенцією розвитку.
На цій конференції молоді науковці продемонстрували результати своїх досліджень, обмінялися досвідом, формулювали плани подальшої співпраці та пропонували шляхи впровадження отриманих результатів у практичну діяльність.
Конференція також стала черговою сходинкою до розробки нових проєктів, адже на сьогодні міжнародна співпраця є одним із найважливіших напрямів кожного закладу вищої освіти. Саме вона визначає конкурентоспроможність та ступінь його інноваційного розвитку. Вона надає багато перспектив та можливостей як для студентів, так і для викладачів. Завдяки їй стають можливим, академічна мобільність, стажування за кордоном; участь у семінарах, конференціях, виставках; презентація власних проектів на міжнародному рівні; отримання грантів та стипендій тощо.
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва представляв голова Ради молодих учених і спеціалістів, доцент кафедри зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова Сергій Володимирович Станкевич із стендовою доповіддю «Pests of oil producing cabbage crops in the Eastern Forest-Steppe of Ukraine».
Ми щиро вдячні чеським колегам чеському уряду за підтримку українських вишів, а чеським колегам за досвід, який отримали в процесі роботи нашого спільного проєкту; колегам, які поділилися досягненнями їхніх навчальних закладів; дякуємо всім, хто був причетним до цього заходу і допомагав у його проведенні. Ми бажаємо всім нам нових ідей і енергії для їх втілення. До зустрічі у наступних проєктах.
Міжнародні гранти
Міжнародні гранти на дослідження у 2020–2022 рр. від Чеської агенції з розвитку
Виконавець С.В. Станкевич

  1. Міжнародний грант «Winter wheat variability by grain productivity and quality under local conditions of Ukrainian North Steppe (2020–2021), AgriSciences Platform (Czech University of Life Sciences Prague – CZU).» Керівник: Mykola Nazarenko Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine Виконавці: Oleksandr Izhboldin, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine; Serhij Stankevych, Kharkiv National Agrarian University.
  2. Міжнародний грант «How does organic farming effects biodiversity? (2020–2021), AgriSciences Platform (Czech University of Life Sciences Prague – CZU).» Керівник: Tetiana Grabovska, Associate Professor Faculty of Ecology, Bila Tserkva National Agrarian University, Ukraine. Виконавці: Serhij Stankevych, Kharkiv National Agrarian University, Ukraine; Vitalii Lavrov, Bila Tserkva National Agrarian University, Ukraine; Hynek Roubík; Czech University of Life Sciences, Prague (CZU), Czech Republic; Knut Schmidtke, The Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Switzerland.
  3. Міжнародний грант «Evaluation of local plant productivity quality» (2020–2021), AgriSciences Platform (Czech University of Life Sciences Prague – CZU).» Керівник: Mykola Nazarenko Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine Виконавці: Oleksandr Izhboldin, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine; Serhij Stankevych, Kharkiv National Agrarian University, Ukraine; Volodimir Beiko, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine; Mykola Bondarenko, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine.
  4. Міжнародний грант «Introduction of new agricultural crop (hazelnut) for zone of insufficient moisture (Steppe) under climatic changes» (2021–2022), AgriSciences Platform (Czech University of Life Sciences Prague – CZU).» Керівник: Mykola Nazarenko Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine Виконавці: Oleksandr Izhboldin, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine; Serhij Stankevych, Kharkiv National Agrarian University, Ukraine; Volodimir Beiko, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine; Mykola Bondarenko, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine.
Обмін дослідженнями та наукою


Викладачам і молодим науковцям Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, у рамках міжнародного проекту «МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКА СПІВПРАЦЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОБРАНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ», який фінансується Чеською агенцією розвитку та проводиться спільно з Чеським університетом природничих наук (м. Прага), випала нагода взяти участь у циклі навчальних поїздок «Обмін дослідженнями та наукою».
Цикл навчальних поїздок сплановано таким чином, щоб учасники могли ознайомитися з дослідженнями колег із інших університетів і представити свої дослідження, тому 12–14 листопада учасники працювали на базі Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, 15–16 листопада заходи проходили в Дніпровському аграрно-економічному університет. Завершальною частиною циклу стала поїздка 22 листопада до Білоцерківського національного аграрного університету на Міжнародну мультидисциплінарну конференцію молодих науковців у рамках україно-чеського проекту «Підтримка потенціалу молодих університетів у галузі освіти, науково-дослідної та наукової діяльності в Україні».
Молоді науковці та досвідчені дослідники нашого університету разом із колегами з Дніпровського державного аграрно-економічного університету 12 листопада долучилися до практичного семінару на тему «Упровадження спільного використання досліджень та науки – мета, очікувані результати, представлення учасників», який проводив керівник дослідної групи біогазових технологій кафедри сталого розвитку технологій факультету тропічних рослин Чеського університету природничих наук (м. Прага.), кандидат наук Хинек Рубік.
Наступний день розпочався з круглого столу за участю керівництва університету. Хинек Рубік зустрівся з проректорами і деканами факультетів ХНАУ й ознайомив їх з роботою Чеського університету природничих наук (м. Прага). Під час дискусії учасники мали змогу поставити питання, пов’язані з діяльністю чеських університетів і системою освіти загалом, з’ясувати особливості навчального процесу в самому університеті.
Наприкінці другого дня для гостей було проведено екскурсію по університету. Відбулася презентація факультетів і представлення напрямів та результатів наукових досліджень кафедр.
Завершальною частиною навчальної поїздки в Харкові став підсумковий практичний семінар 14 листопада, присвячений написанню наукових статей і публікації наукових робіт.
Під час семінару Хинек Рубік назвав переможців конкурсу міні-грантів. З нашого університету відібрано шість заявок від міждисциплінарних дослідницьких груп, які отримали фінансування на проведення своїх досліджень і публікацію результатів.
Молоді вчені та науковці ХНАУ імені В.В. Докучаєва 15–16 листопада взяли участь у другому етапі циклу навчальних поїздок «Обмін дослідженнями та наукою». Для гостей із Харкова і Хинека Рубіка, колеги з Дніпровського аграрно-економічного університету провели екскурсію по Дніпру та університету, презентували напрями досліджень.
22 листопада у Білоцерківському національному аграрному університеті пройшла Міжнародна міждисциплінарна конференція молодих науковців в рамках україно-чеського проекту «Підтримка потенціалу молодих університетів у галузі освіти, науково-дослідної та наукової діяльності в Україні», яка стала підсумком роботи спільного проекту Білоцерківського, Сумського, Харківського національних аграрних університетів, Дніпровського державного аграрно-економічного університету, Сумського державного університету і Чеського університету природничих наук, фінансованого Чеським урядом та Чеською агенцією розвитку.
На цій конференції молоді науковці продемонстрували результати досліджень, обмінялися досвідом, сформулювали плани подальшої співпраці та запропонували шляхи впровадження отриманих результатів у практичну діяльність.
Конференція – це чергова сходинка до розробки нових проектів, адже сьогодні міжнародна співпраця є одним із найважливіших напрямів кожного закладу вищої освіти. Саме вона визначає конкурентоспроможність і ступінь інноваційного розвитку вишу, надає багато перспектив та можливостей як для студентів, так і для викладачів. Завдяки міжнародній співпраці стають можливими академічна мобільність, стажування за кордоном; участь у семінарах, конференціях, виставках; презентація власних проектів на міжнародному рівні; отримання грантів та стипендій тощо.
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва представив голова Ради молодих учених і спеціалістів, доцент кафедри зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова Сергій Станкевич із стендовою доповіддю «Pests of oil producing cabbage crops in the Eastern Forest-Steppe of Ukraine».
Ми щиро вдячні чеському уряду, Чеській агенції розвитку, Чеському університету природничих наук за підтримку українських ЗВО, а чеським колегам – за досвід, яким вони діляться в процесі роботи. Дякуємо колегам з інших українських університетів, які поділилися досягненнями їхніх навчальних закладів. Дякуємо всім, хто був причетний до цього заходу і допомагав у його проведенні. Бажаємо всім нам нових ідей і енергії для їх втілення!
Платформи Quizlet, Padlet. Їх використання для дистанційного навчання
9 листопада 2020 р. голова Національного центру дистанційної освіти Чеського центру дослідження вищої освіти, Ph.D. Ян Бесєда, провів практичний семінар «Платформи Quizlet, Padlet. Їх використання для дистанційного навчання» в рамках міжнародного проекту «Міжуніверситетська співпраця як інструмент підвищення якості обраних університетів України» за підтримки Чеської агенції розвитку спільно з Чеським університетом природничих наук (м. Прага) для викладачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва і ДДАЕУ.
Дякуємо Яну Бесєді, Чеському університету природничих наук і Чеській агенції розвитку за можливість ознайомитися із сучасними освітніми платформами та інструментами, які можна запроваджувати для проведення аудиторних і дистанційних занять.
Семінар Завершення розробки політики забезпечення якості вищої освіти в університеті
22 жовтня 2020 р. у рамках міжнародного проекту «Міжуніверситетська співпраця як інструмент підвищення якості обраних університетів України», який проходить за підтримки Чеської агенції розвитку спільно з Чеським університетом природничих наук (м. Прага), проведено онлайн-семінар «Завершення розробки політики забезпечення якості вищої освіти в університеті».

Голова Національного центру дистанційної освіти Чеського центру дослідження вищої освіти Ph.D. Ян Бесєда розкрив питання: розробки політики якості вищої освіти, відповідності її ESG; проаналізував систему забезпечення якості освіти в університеті та визначив відповідальних за її забезпечення. Після цього учасники семінару ознайомилися з матеріалами самоаналізу внутрішньої якості освіти Чеського університету природничих наук.
Також обговорено питання щодо європейського досвіду розробки освітніх програм і проходження акредитації.

Дякуємо Яну Бесєді за цікаві та інформативні доповідь і презентацію.

Семінар Міжуніверситетська співпраця як інструмент підвищення якості обраних університетів України


У Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва 2–3 грудня 2020 р. проведено міжнародний науково-практичний семінар «Удосконалення навичок роботи з науковими базами даних та ознайомлення з принципами наукометрії», в рамках реалізації міжнародного проекту «МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКА СПІВПРАЦЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОБРАНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ» за підтримки Чеської агенції розвитку спільно з Чеським університетом природничих наук (м. Прага).

За два дні молоді науковці і досвідчені дослідники опрацювали такі питання: вступ до наукових баз даних, Scopus чи WoS, практичні і тематичні дослідження, наукометрія, структура наукового рукопису та проекту, рецензування і редакційний процес. В англомовному семінарі взяли участь більше 40 учасників.
Чеські експерти Давид Харек – кандидат інженерних наук, професор факультету інженерії, заступник декана з міжнародних відносин, керівник дослідницької групи з інженерних біосистем і Анна Брунерова – кандидат інженерних наук, докторант факультету інженерії Чеського університету природничих наук (м. Прага) детально розкрили тему семінару та відповіли на багато питань, які цікавили учасників.
У цьому році це останні заходи в рамках проекту, проте це не фініш, а тільки старт: проект «МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКА СПІВПРАЦЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОБРАНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ» реалізовуватиметься й у 2020–2021 рр., тому запрошуємо долучатися всіх охочих, далі буде ще цікавіше.
Ми щиро вдячні чеському уряду, Чеському агентству розвитку та Чеському університету природничих наук за підтримку вищих навчальних закладів України.
Особлива подяка за допомогу та підтримку чеському координатору Яні Ложковій, експертам, які працювали з нами в цьому році – Хінеку Рубику, Яну Беседі, Мирославі Баворовій, Томашу Ретінгеру, Давиду Хареку й Анні Брунеровій. Дякуємо колегам із Дніпровського державного аграрно-економічного університету, Білоцерківського національного аграрного університету, Сумського національного аграрного університету і Сумського державного університету.


Удосконалення знань про наукові методи і дослідницьку діяльність
З 28 жовтня по 1 листопада 2020 р. в університеті відбувся п’ятиденний навчальний модуль «Удосконалення знань про наукові методи і дослідницьку діяльність», який провели експерти Чеського університету природничих наук (м. Прага) – кандидати наук Мирослава Баворова і Томаш Ратінгер. Захід став можливий за підтримки Чеської агенції розвитку та Чеського університету природничих наук, у рамках міжнародного проекту «Міжуніверситетська співпраця як інструмент підвищення якості обраних університетів України».
Навчання англійською мовою пройшли більше 20 здобувачів вищої освіти і дослідників нашого університету. Особливо приємно, що до занять приєдналися колеги з Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського».
Зарубіжні експерти порушили питання дизайну досліджень, вибору правильної теми і місця публікації результатів. Учасники навчального модуля мали змогу представити свої наукові напрацювання, змоделювати алгоритм досліджень, ознайомитися з методами досліджень. Протягом занять слухачі розібрали приклади анкет та отримали багато практичних порад і  набули навичок, які будуть корисні в наукових пошуках.
Для гостей проведено ознайомчі екскурсії по Харкову і до Дробицького Яру. Крім того, завдяки керівникові туристично-інформаційного відділу Галині Гарькавій, чеські колеги відвідали виробничі потужності ПАТ «Абінбев Ефес Україна» та СУБ ТОВ «Українська чайна фабрика «Ахмад Ті».
Дякуємо Мирославі Баворовій і Томашу Ратінгеру за п’ять днів фахової підготовки, за актуальні теми та розкриття секретів проведення якісного дослідження.

Академічна мобільність

Згідно ст.1 Закону України «Про вищу освіту»: “Академічна мобільність – це можливість учасників освітнього процесу (студентів, викладачів та ін.) навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти або науковій установі на території України чи поза її межами”.

16.05.2024 р. – Відкрите засідання наукового гуртка Херсонського державного аграрно-економічного університету «Захист і карантин рослин»
16 травня 2024 р. у рамках академічної мобільності доценти кафедри зоології, ентомології, фітопатології, інтегрованого захисту і карантину рослин ім. Б.М. Литвинова Державний біотехнологічний університет Ірина Павлівна Леженіна та Сергій Володимирович Станкевич взяли участь у відкритому засіданні наукового гуртка Херсонського державного аграрноекономічного університету «Захист і карантин рослин». Ірина Павлівна виступила перед учасниками із доповіддю “Nezara viridula в агроекосистемах України”, яка є надзвичайно актуальною викликала багато запитань та жваве обговорення.
Участь у роботі гуртка також взяли науковці та студенти Одеського державного аграрного університету та Львівського національного університету природокористування.
Дякуємо колегам за можливість взяти участь у такому чудовому заході, котрий сприяє міжуніверситетській співпраці та дозволяє обмінюватись досвідом фахівцям із захисту рослин зі всієї України!

21.03.2024 р. – Лекція на тему: «Будова квітки та її пристосування до ентомофілії», доц. О. В. Філатова
21 березня 2024 р. у рамках академічної мобільності доцент кафедри природничих дисциплін Харківської гуманітарно-педагогічної академії О. В. Філатова прочитала лекцію «Будова квітки та її пристосування до ентомофілії» із дисципліни «Ентомоанфологія», обраної студентами 2 курсу спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» факультету агрономії та захисту рослин Державного біотехнологічного університету. На лекції були розглянуті та проілюстровані питання будови і різноманіття квіток за симетрією, характером оцвітини, статтю, особливостями гінеція і андроцея.


26.10.2023 р. – Лекція на тему: «Пристосування квіток до запилення. Коеволюція», доц. О. В. Філатова
26 жовтня 2023 р. у рамках академічної мобільності доцент кафедри природничих дисциплін Харківської гуманітарно-педагогічної академії О. В. Філатова прочитала лекцію «Пристосування квіток до запилення. Коеволюція» із дисципліни «Ентомоанфологія», обраної студентами 2 курсу спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» факультету агрономії та захисту рослин Державного біотехнологічного університету. На лекції розглянуті та проілюстровані питання типів запліднення, а саме анемо-, орніто-, хероптеро-, ентомо- мелітофілії. Наведені пристосування рослин і тварин до цих способів запилення.


19.10.2023 р. – Лекція на тему: «Будова квітки», доц. О. В. Філатова
19 жовтня 2023 р. у рамках академічної мобільності доцент кафедри природничих дисциплін Харківської гуманітарно-педагогічної академії О. В. Філатова прочитала лекцію «Будова квітки» із дисципліни «Ентомоанфологія», обраної студентами 4 курсу спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» факультету агрономії та захисту рослин Державного біотехнологічного університету. На лекції були розглянуті та проілюстровані питання будови і різноманіття квіток за симетрією, характером оцвітини, статтю, особливостями гінеція і андроцея.

Наукові монографії

Меленті В.О., Леженіна І.П., Станкевич С.В. Несправжні щитівки (Hemiptera, Coccidae) на ялинах в зелених насадженнях Харківської області та заходи щодо зменшення їх шкідливості: монографія. Житомир: Видавництво «Рута», 2024. 140 с.
Ecology, Biotechnology, Agriculture and Forestry in the 21st century: problems and solutions. Monograph. Edited by S. Stankevych, O. Mandych. – Tallinn: Teadmus OÜ, 2024. 370 p.
Modern approaches to ensuring sustainable development: collective monograph. Edited by Valentyna Smachylo and Oleksandr Nestorenko/ The University of Technology in Katowice Press, 2023. 697 p.
Integration vectors of sustainable development: economic, social and technological aspects. Edited by Aleksander Ostenda and Oleksandra Mandych. Katowice: The University of Technology in Katowice Press, 2023. 392 p.
Мєшкова В.Л., Скрильник Ю.Є., Кошеляєва Я.В. Санітарний стан берези повислої у Лівобережному Лісостепу України: монографія Харків: Мачулін, 2023. 163 с.
Plants protection and quarantine in the 21st century: рroblems and development prospects. Monograph. Edited by S. Stankevych, O. Mandych. Tallinn: Teadmus OÜ, 2023. 285 p.
Modern trends in agricultural science: problems and solutions. Monograph. Edited by S. Stankevych, O. Mandych. Tallinn: Teadmus OÜ, 2023. 220 p.
Modern trends in the development of agricultural production: problems and perspectives. Monograph. Edited by S. Stankevych, O. Mandych. – Tallinn: Teadmus OÜ, 2022. 191 p.
Downy mildew of cucumber of Gherkin type and immunological potential of breeding material: monograph / S.V. Bondarenko, S.V. Stankevych, V.M. Polozhenets et al. – Zhytomyr: Ruta Publishing House, 2022. – 109 p.
Некоторые экологические катастрофы. История, закономерности, предвидение. Синергетический подход: монография / С.В. Станкевич, Е.Н. Белецкий, Д.И. Малюкина, И.В. Забродина, Л.В. Головань. Харьков: Издательство Иванченка И.С., 2022. – 121 с.
Пероноспороз огірка корнішонного типу та імунологічний потенціал селекційного матеріалу: монографія / В.Л. Черненко, С.В. Бондаренко, С.В. Станкевич, І.В. Забродіна. Харків: Видавництво Іванченка І.С., 2022. – 107 с.
Stankevych S.V., Biletskyj Ye.M., Golovan L.V. Polycyclic character, synchronism and nonlinearity of insect population dynamics and prognostication problem: monograph. Kharkiv: PublishingHouse I. Ivanchenko, 2020. 133 p.
Bezpal’ko V.V., Zhukova L.V., Stankevych S.V., Zabrodina I.V. Ways to increase the yield capacity of winter wheat and spring barley on the basis of applying pre-sowing seed irradiation with extra high frequencies microwave field in the conditions of eastern forest-steppe of Ukraine: monograph. Kharkiv: PublishingHouse I. Ivanchenko, 2020. 201 p.
Станкевич С.В. Ринок пестицидів України: монографія. Харків: Видавництво Іванченка І. С., 2020. 175 с.
Stankevych S.V. Dominant pests of spring rape and mustard in the eastern Forest- Steppe of Ukraine and ecologic protection from them: monograph / S.V. Stankevych, M.D. Yevtushenko, V.V. Vilna. Kharkiv: Publishing House I.Ivanchenko, 2020. 140 p.
Червона книга Харківської області (тваринний світ) – 2-ге вид., випр. / за ред. Г. О. Шандикова, Т. А. Атемасової. Гол. Редактор В. А. Токарський. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 472 с.
Станкевич С. В., Белецкий Е. Н., Забродина И. В. Циклически-нелинейная динамика природных систем и проблемы прогнозирования: монография. Ванкувер: Accent Graphics Communications & Publishing, 2019. 232 с.
Мєшкова В.Л., Бобров І.О. Сосновий підкоровий клоп у насадженнях Новгород-Сіверського Полісся: монографія. Харків: Планета-Прінт, 2018. 182 с.
Scientific development and achievements. Volume 4. London: Sciemcee Publishing, 2018. 236 p.
Белецкий Е.Н. Полицикличность, синхронность и нелинейность популяционной динамики насекомых и проблемы прогнозирования: монография / Е.Н. Белецкий, С.В. Станкевич. – Вена: Premier Publishing s.r.o. Vienna, 2018. – 138 с.
Мєшкова В.Л. Стовбурові шкідники незімкнених соснових культур у придонецьких борах: монографія / В.Л. Мєшкова, І.М. Соколова. – Харків: Планета Прінт, 2017. – 160 с.
Мєшкова В.Л. Масові розмноження соснових пильщиків у насадженнях Луганської області: монографія / В.Л. Мєшкова, М.С. Колєнкіна. – Харків: Планета Прінт, 2016. – 182 с.
Євтушенко М.Д. Хрестоцвіті клопи на ріпаку ярому й гірчиці у Східному Лісостепу України: монографія / М. Д. Євтушенко, В. В. Вільна, С. В. Станкевич – Харків: ФОП Бровін О.В., 2016. – 184 с.
Євтушенко М. Д. Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд на ріпаку ярому й гірчиці у Східному Лісостепу України: монографія / М. Д. Євтушенко, С. В. Станкевич, В. В. Вільна. – Х., 2014. –170 с.
Червона книга Харківської області (тваринний світ) / за ред. Г. О. Шандикова, Т. А. Атемасової. Гол. Редактор В. А. Токарський. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 472 с.
Євтушенко М. Д. Яблуневий квіткоїд у садах Східного Лісостепу України: монографія / М. Д. Євтушенко, І. В. Забродіна / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х.: Майдан, 2013. – 164 с.
Грамма В. М. Заповідник «Кам’яні Могили»: бібліогр. покажчик літератури (1883–2012) / «Кам’яні Могили» – відділення Укр. степ. природного заповідника НАН України; В. М. Грамма, В. О. Сіренко. – Полтава: Дивосвіт, 2012. – 140 с.
Червона книга Дніпропетровської області (тваринний світ) / за ред. О. Є. Пахомова. – Дніпропетровськ: ТОВ «Новий друк», 2011. – 488 с.
Євтушенко М. Д. Зміна парадигми в системі теорії і практики захисту плодових садів в Україні за 100-річчя: монографія / М. Д. Євтушенко, В. М. Грамма / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х., 2011. – 126 с.
Белецкий Е. Н. Массовые размножения насекомых. История, теория, прогнозирование: монография / Е. Н. Белецкий. – Х.: Майдан, 2011. – 172 с.
Мешкова В. Л. Сезонное развитие хвоелистогрызущих насекомых / В. Л. Мешкова. – Х.: Новое слово, 2009. – 396 с.
Леженіна І. П. Біологічні екскурсії. Комахи Степу: монографія / І. П. Леженіна. – Х.: Основа, 2002. – 96 с.
Мєшкова В. Л. Історія масових розмножень комах-хвоєлистогризів / В. Л. Мєшкова. – Х.: Майдан, 2002. – 244 с.

Госпдоговірні тематики кафедри

Патенти

Патент на корисну модель № 129750 Україна. Спосіб боротьби з хрестоцвітими клопами на посівах ріпаку ярого й гірчиці / С. В. Станкевич, М. Д. Євтушенко, В. В. Вільна, М. Г. Цехмейструк. – Заявл. 08.05.2018; Опубл. 12.11.2018; Бюл. № 21.
Патент на корисну модель № 107611 Україна. Спосіб боротьби з ріпаковим квіткоїдом на посівах ріпаку ярого й гірчиці / С. В. Станкевич, М. Д. Євтушенко, М. Г. Цехмейструк, В. В. Вільна. – Заявл. 25.01.2016; Опубл. 10.06.2016; Бюл. № 11.
Патент на корисну модель №86787 Україна, А01М 1/00. Спосіб боротьби з жуками капустяних блішок на посівах ярих олійних капустяних культур / Ю. Г. Красиловець, С. В. Станкевич, Н. В. Кузьменко, М. Д. Євтушенко, А. Є. Литвинов, М. Г. Цехмейструк. – Заявл. 15.07.2013; опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1.
Патент на корисну модель № 85834 Україна. Чотиристороння пастка для комах «Компас» / О. О. Тарасенко, І. П. Леженіна, Ю. В. Васильєва, М. В. Луценко; заявник і власник Тарасенко О. О. – Заявл. 25.04.2013; Опубл. 10.12.2013; Бюл. № 23.

Студентський науковий гурток