Факультет агрономії та захисту рослин

Факультет агрономії та захисту рослин здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за спеціальностями «Агрономія», «Захист і карантин рослин», «Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство» і забезпечує підготовку здобувачів за ступенями вищої освіти «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії», а також проводить підготовку докторів наук.

Освітня діяльність факультету спрямована на якісне формування у здобувачів загальних та професійних компетентностей відповідно до освітніх програм: агрономія, агрохімія і ґрунтознавство, експертна оцінка ґрунтів, насінництво та насіннєзнавство, селекція і генетика сільськогосподарських культур, захист і карантин рослин, садівництво, плодоовочівництво та виноградарство. Компоненти освітніх програм та їх зміст повністю відповідають сучасним вимогам і стандартам вищої освіти, постійно переглядаються та оновлюються за участі зовнішніх і внутрішніх стейкхолдерів.

Науково-педагогічний колектив факультету у своїй викладацькій діяльності використовує сучасні інноваційні методи та технології навчання, ставить за мету підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати складні практичні і наукові завдання у галузі агрономії. Наші здобувачі мають можливість брати участь у наукових конференціях, олімпіадах та семінарах всеукраїнського і міжнародного рівнів, отримувати гранти й стипендії на навчання і наукову діяльність.

Основна мета колективу факультету – це підготовка фахівців, які розуміють природній взаємозв’язок між рослинами, ґрунтами з їх екосистемою та навколишнім середовищем. Які поряд з підвищенням врожайності сільськогосподарських культур також працюватимуть над оптимізацією здоров’я ґрунтів, покращенням продовольчої безпеки країни та сприятимуть екологічній стійкості агроекосистем.

Факультет активно співпрацює з вітчизняними і зарубіжними університетами та компаніями, що дає можливість нашим здобувачам навчатися на виробництві за дуальною формою освіти і отримувати цінний практичний досвід, а також пройти стажування в різних країнах світу. Такий підхід забезпечує отримання якісних знань і вмінь в сукупності з високим рівнем практичної підготовки і гарантує нашим випускникам гідне працевлаштування з подальшим професійним розвитком.

Факультет агрономії та захисту рослин – це ваш шанс отримати якісну агрономічну освіту!

Романов Олексій Декан факультету агрономії та захисту рослин

Романов Олексій Васильович

кандидат сільськогосподарських наук

Новини факультету

Лекція зі стейкхолдером Біланом Б.В. для здобувачів факультету агрономії та захисту рослин ДБТУ

16 квітня 2024 року відбулася гостьова лекція для здобувачів факультету від  агронома-садівника ТОВ «Федорівське», Шаргородськог…