Факультет агрономії та захисту рослин

Факультет агрономії та захисту рослин здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за спеціальностями «Агрономія», «Захист і карантин рослин», «Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство» і забезпечує підготовку здобувачів за ступенями вищої освіти «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії», а також проводить підготовку докторів наук.

Освітня діяльність факультету спрямована на якісне формування у здобувачів загальних та професійних компетентностей відповідно до освітніх програм: агрономія, агрохімія і ґрунтознавство, експертна оцінка ґрунтів, насінництво та насіннєзнавство, селекція і генетика сільськогосподарських культур, захист і карантин рослин, садівництво, плодоовочівництво та виноградарство. Компоненти освітніх програм та їх зміст повністю відповідають сучасним вимогам і стандартам вищої освіти, постійно переглядаються та оновлюються за участі зовнішніх і внутрішніх стейкхолдерів.

Науково-педагогічний колектив факультету у своїй викладацькій діяльності використовує сучасні інноваційні методи та технології навчання, ставить за мету підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати складні практичні і наукові завдання у галузі агрономії. Наші здобувачі мають можливість брати участь у наукових конференціях, олімпіадах та семінарах всеукраїнського і міжнародного рівнів, отримувати гранти й стипендії на навчання і наукову діяльність.

Основна мета колективу факультету – це підготовка фахівців, які розуміють природній взаємозв’язок між рослинами, ґрунтами з їх екосистемою та навколишнім середовищем. Які поряд з підвищенням врожайності сільськогосподарських культур також працюватимуть над оптимізацією здоров’я ґрунтів, покращенням продовольчої безпеки країни та сприятимуть екологічній стійкості агроекосистем.

Факультет активно співпрацює з вітчизняними і зарубіжними університетами та компаніями, що дає можливість нашим здобувачам навчатися на виробництві за дуальною формою освіти і отримувати цінний практичний досвід, а також пройти стажування в різних країнах світу. Такий підхід забезпечує отримання якісних знань і вмінь в сукупності з високим рівнем практичної підготовки і гарантує нашим випускникам гідне працевлаштування з подальшим професійним розвитком.

Факультет агрономії та захисту рослин – це ваш шанс отримати якісну агрономічну освіту!

Романов Олексій Декан факультету агрономії та захисту рослин

Романов Олексій Васильович

кандидат сільськогосподарських наук

Новини факультету