Кафедра права та європейської інтеграції

Кафедра права та європейської інтеграції є випусковою кафедрою для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Кафедра була створена шляхом об’єднання кафедри державно-правових дисциплін та міжнародного права та кафедри цивільно-правових дисциплін, трудового та аграрного права 1 листопада 2023 року відповідно до рішення вченої ради Державного біотехнологічного університету (протокол № 2 від 9 жовтня 2023 року) та затвердженого наказом в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова А.І. від 19 жовтня 2023 року № 01-01/421.

 

Новини кафедри

Робоча нарада проєктної групи ОПП другого (магістерського) рівня освіти спеціальності 081 “Право”

7 лютого 2024 року відбулася робоча нарада гаранта ОПП “Правове забезпечення агробізнесу” для другого (магістерського)…