Спеціальність 081 «Право». РВО «магістр»

Освітньо-професійна програма 081 «Правове забезпечення агробізнесу»
Освітньо-професійні програмиГарант освітньо-професійної програмиНавчальні планиОбов’язкові освітні компонентиВибіркові освітні компонентиВзаємодія зі стейкхолдерами
Освітньо-професійні програми
Відгуки на ОПП
Код Компоненти освітньої програми Кредити Форма контролю
ЗПОК1.1.1 Іноземна мова за професійним спрямуванням 6 екзамен
ЗПОК1.1.2 Філософсько-правові студії 5 екзамен
ЗПОК1.1.3 Правове регулювання агробізнесу 5 екзамен
ЗПОК1.1.4 Міжнародне та Європейське екологічне право 5 екзамен
ППОК1.2.1 Міжнародно-правовий механізм захисту прав людини 5 екзамен
ППОК1.2.2 Правове регулювання діяльності нотаріату та адвокатури в Україні 4 залік
ППОК1.2.3 Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції 3 залік
ППОК1.2.4 Кримінальні правопорушення земельних відносин 3 залік
ППОК1.2.5 Виробнича практика 30 залік