Моніторинг освітньо-наукових програм

ОБГОВОРЕННЯДля стейкголдерів

З метою забезпечення прозорості та публічності освітнього процесу зацікавлені сторони (здобувачі вищої освіти, випускники, академічна спільнота, роботодавці, стейкголдери та інші особи) можуть звернутися з пропозиціями та зауваженнями стосовно освітньо-наукових програм


  • Пропонуємо до обговорення проєкт змін та доповнень до освітньо-наукової програми «Галузеве машинобудування» підготовки докторів філософії за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування».
    Проєкт ОНП розміщений за посиланням.
    Пропозиції та зауваження просимо надсилати на електронну адресу: roman.tiaxntusg@gmail.com
  • Пропонуємо до обговорення проєкт змін та доповнень до освітньо-наукової програми «Ветеринарна медицина» підготовки докторів філософії за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина».
    Проєкт ОНП розміщений за посиланням.
    Пропозиції та зауваження просимо надсилати на електронну адресу: slusarenkodmitriy@gmail.com

«Освіта повинна бути істинною, повною, ясною і міцною»
Унсур Аль-Маалі

Шановні стейкголдери!

Час плине і все змінюється, змінюємося і ми.
Недаремно ми обрали термін «стейкголдери», який увібрав у себе здобувачів вищої освіти, випускників, роботодавців, академічну спільноту, партнерів тощо.
Отже, шановні стейкголдери, з метою підвищення якості вищої освіти для громадського обговорення пропонуються проєкти освітньо-наукових програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.
Cпеціальність 073 «Менеджмент»

Шановні аспіранти!

Запрошуємо вас прийняти участь в аналізі якості підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент» в аспірантурі.
Ваша участь в опитуванні анонімна, відповіді будуть використані для поліпшення якості навчально-виховного процесу.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKUM3OyF9sa86ti2ThrL8AaCgYBsXzjnUDoEhDDgfh5An07Q/viewform?usp=sharing
Гарант ОНП, д-р.екон.наук., професор Т.І.Олійник

Шановні колеги!

Просимо Вас взяти участь в опитуванні щодо якості підготовки майбутніх фахівців,
які навчаються за освітньо – науковою програмою «Менеджмент».
Результати дослідження будуть використані для вдосконалення освітньої програмина основі підвищення рівня якості надання освітніх послуг та забезпечення відповідності державним стандартам.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM6qoRzcBSzZTO0QLsxr7IaDmzeYaCMTgaCNUL14q0NteyqQ/viewform?usp=sharing
Гарант ОНП, д-р.екон.наук., професор Т.І.Олійник

Освітньо-наукова програма «Менеджмент» очима роботодавців

Запрошуємо долучитися до поліпшення підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент»!
Ваша думка дуже важлива для поліпшення якості освітнього процесу в Державному біотехнологічному університеті
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-nUYmKS-m04gjlSaLzQa_xdZVYL4NoXaJY1a-saU3nXXrvQ/viewform?usp=share_link
Гарант ОНП, д-р.екон.наук., професор Т.І.Олійник