XX Міжнародний форум молоді «Молодь і індустрія 4.0 в XXI столітті»

4-5 квітня у Державному біотехнологічному університеті було проведено XX Міжнародний форум молоді «Молодь і індустрія 4.0 в XXI столітті», який за багато років став вже традиційним.

У фаховому молодіжному заході взяли участь 389 учасників з України, Польщі, Латвійської Республіки, Канади, Китайської Народної Республіки. До організаційного комітету форуму надійшло 326 тез доповідей.

Оргкомітетом форуму на чолі з д-р. техн. наук, професором, проректором з наукової роботи ДБТУ Михайловим В.М. та д-р. техн. наук, професором, академіком НААН України, директором ІМА АПВ Адамчуком В.В., канд. техн. наук, доцентом, проректором з науково-педагогічної роботи ДБТУ Серіком М.Л. та заступниками голови канд. техн. наук, доцентом, деканом ФМІ ДБТУ Бредихіним В.В., д-р. техн. наук, професором, завідувачем кафедри СІ ТММБ ДБТУ Автуховим А.К. було організовано роботу 17 онлайн-секцій різного науково-практичного спрямування.

Під час роботи секцій, у доповідях учасників, звернули увагу не лише на загальні питання розробки сучасних конструкцій і технічної експлуатації нової перспективної сільськогосподарської техніки, але й розглянули конкретні ідеї зі створення нових технічних об’єктів, обладнання, пристроїв для рослинництва, тваринництва, технічного сервісу, лісового комплексу і паркового господарства.

На форумі також обговорили питання, пов’язані із засобами автоматизації та комп’ютерними технологіями АПК, біомедичною інженерією, використанням альтернативних джерел енергії, нових конструкційних матеріалів, ефективних паливно-мастильних матеріалів, сучасних архітектурних та будівельних проєктів для сучасного українського села.

Було розглянуто економічні аспекти розробки та експлуатації сучасних комплексів машин, впровадження і використання у сфері АПК фінансових технологій та філософсько-гуманітарні проблеми агропромислової діяльності та соціально-політичні проблеми сьогодення.

За результатами роботи форуму, завдяки кропіткій та цілеспрямованій роботі відповідального секретаря організаційного комітету, канд. техн. наук, доцента кафедри СІ ТММБ Мартиненка О.Д. було опубліковано електронну версію збірки тез учасників форуму, яка розміщена на сайті університету.

XX-й Міжнародний форум молоді «МОЛОДЬ І ІНДУСТРІЯ 4.0 В XXI СТОЛІТТІ». Збірка матеріалів форуму. – Харків: ДБТУ. 2024. 360с.