Засідання Вченої ради університету

26 березня відбулось перше засідання Вченої ради в оновленому складі.

Відкрив засідання Голова Вченої ради Андрій Одарченко, який відзначив важливість системної роботи з налагодження співробітництва із закордонними інституціями, підготовці спільних наукових та освітніх проєктів, участі здобувачів і науково-педагогічних працівників у програмах Міжнародної академічної мобільності.

Відповідно до порядку денного вчений секретар Лариса Головань проінформувала щодо підсумків роботи Вченої ради за перше півріччя 2023–2024 н.р., а також запропонувала для затвердження план роботи на друге півріччя 2023–2024 н.р.

Відбулось публічне обговорення діяльності науково-педагогічних працівників університету у зв’язку з присвоєнням вчених звань професора (Грабар Н. Г., Павліченко О.В.) і доцента (Гудим О.В., Діхтярь А.М., Коляда О.В.). Висунуто кандидатури молодих вчених університету (Загорулько А.М., Міненко С.І.) для участі у конкурсі на здобуття стипендії КМУ для молодих вчених у 2024 році.

Проректор з наукової роботи Валерій Михайлов відзвітував про результати науково-дослідної роботи ДБТУ за 2023 рік. Підведено підсумки самооцінювання факультетів щодо отриманих результатів за окремими науковими напрямами. В обговоренні доповіді взяли участь в.о. ректора Андрій Кудряшов, а також інші члени Вченої ради – Максим Серік, Наталія Савицька, Олександр Черевко, Вадим Бредихін, Роман Антощенков. У ході дискусії було окреслено пріоритетні завдання щодо подальшого розвитку науково-дослідної та інноваційної діяльності в університеті, підготовки до державної атестації у сфері провадження наукової діяльності.

Обговорено питання якості та результативності підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук, які у своїй доповіді висвітлила завідувач аспірантури та докторантури Софія Міненко. Вченою радою схвалено завдання щодо формату проведення семестрової та річної атестації аспірантів, акредитації освітньо-наукових програм, підвищення результативності виконання наукової складової, своєчасного завершення та захистів дисертаційних робіт.

Проректор з науково-педагогічної роботи Максим Серік надав інформацію щодо впорядкування соціогуманітарної підготовки в освітніх програмах здобувачів освіти, а також представлено для затвердження низку документів щодо освітньої діяльності.

Крім того, Вченою радою було затверджено список науково-педагогічних працівників університету для нагородження до Дня науки, рекомендовано до друку 9 найменувань навчальної та наукової літератури, затверджено проходження міжнародного стажування 10 науково-педагогічними працівниками університету, а також розглянуто низку інших поточних питань.