Захист кваліфікаційних робіт здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти

24 червня 2024 року на кафедрі глобальної економіки факультету економічних відносин та фінансів Державного біотехнологічного університету розпочато захист кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 “Економіка” освітньо-професійної програми “Економіка”.

В процесі захисту результатів своїх досліджень всі здобувачі показали високий рівень теоретичної підготовки та надали цікаві практичні пропозиції. Бажаємо випускникам успішно скласти єдиний вступний іспит, єдине фахове вступне випробовування та продовжити підвищувати рівень своєї освіти в магістратурі!