Навчальна практика студентів спеціальностей 073 та 281

29.01.2024 року розпочалася навчальна практика у здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент» – Організація праці менеджера» і 281 «Публічне управління та адміністрування» – Організація зв’зків з громадськістю», яка є важливим етапом навчального процесу з метою формування у здобувачів активного ставлення до здобуття високого рівня наукових і професійних знань, умінь і навичок для майбутньої практичної діяльності в галузі менеджменту та публічного управління.