Приймальна комісія

Телефони: +38(050)050-40-44; +38(097)004-40-44
e-mail: vstup@btu.kharkov.ua
Співробітники приймальної комісіїНормативно-правова базаСклад приймальної комісіїРежим роботи приймальної комісіїВідповідальні особи від факультетів
Калєнік Ксенія Володимирівна доцент кафедри торгівлі, готельно-ресторанної та митної справи ДБТУВідповідальний секретар приймальної комісії:

КАЛЄНІК Ксенія Володимирівна
кандидат економічних наук, доцент

📞 +38 (097)004-40-44
📩 vstup@btu.kharkiv.ua

 


Заступники відповідального секретаря приймальної комісії:

МІЛЕНІН Андрій Миколайович
кандидат технічних наук, доцент

МАЛАКЄЙ Оксана Анатоліївна
старший викладач

Тупчій Ольга Миколаївна
ТУПЧІЙ Ольга Миколаївна
старший викладач


Уповноважена особа з питань прийняття та розгляду електронних заяв ЄДЕБО:
ДОЛГІХ Світлана Анатоліївна – провідний фахівець приймальної комісії

Склад приймальної комісії
Голова приймальної комісії:
Кудряшов Андрій Ігорович в.о. ректора
Заступник голови приймальної комісії:
Серік Максим Леонідович проректор з науково-педагогічної роботи
Відповідальний секретар приймальної комісії:
Калєнік Ксенія Володимирівна доцент кафедри торгівлі, готельно-ресторанної та митної справи
Заступники відповідального секретаря приймальної комісії:
Міленін Андрій Миколайович доцент кафедри обладнання та інжинірингу переробних і харчових виробництв
Малакєй Оксана Анатоліївна старший викладач кафедри епізоотології та мікробіології
Тупчій Ольга Миколаївна старший викладач кафедри деревооброблювальних технологій та системотехніки лісового комплексу
Уповноважена особа з питань прийняття та розгляду електронних заяв ЄДЕБО:
Долгіх Світлана Анатоліївна провідний фахівець приймальної комісії
Члени приймальної комісії:
Одарченко Андрій Миколайович голова Вченої ради ДБТУ
Михайлов Валерій Михайлович проректор з наукової роботи
Вац Олексій Іванович проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної діяльності
Микитась Аркадій Вікторович проректор з науково-педагогічної роботи, розвитку економіки та інфраструктури
Бредихін Вадим Вікторович декан факультету мехатроніки та інжинірингу
Суска Анастасія Анатоліївна декан факультету лісового господарства, деревооброблювальних технологій та землевпорядкування
Романов Олексій Васильович декан факультету агрономії та захисту рослин
Сорокін Максим Сергійович декан факультету енергетики, робототехніки та комп’ютерних технологій
Ларіна Тетяна Федорівна декан факультету економічних відносин та фінансів
Москаленко Альона В’ячеславівна декан факультету менеджменту, адміністрування та права
Цимерман Олеся Олександрівна декан факультету ветеринарної медицини
Щербак Олена Валентинівна декан факультету біотехнологій
Янчева Марина Олександрівна декан факультету переробних і харчових виробництв
Пенкіна Наталя Михайлівна декан факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю
Кузьменко Сергій Вікторович директор навчально-наукового інституту «Кіберпорт»
Антонова Олена Вікторівна керівник інституту підготовки іноземних громадян та осіб без громадянства
Міненко Софія Іванівна в.о. завідувачки відділу аспірантури та докторантури
Бондаренко Ольга Михайлівна директор відокремленого структурного підрозділу «Харківський фаховий коледж харчової промисловості ДБТУ»
Ляшенко Богдан Віталійович в.о. директора відокремленого структурного підрозділу «Вовчанський фаховий коледж ДБТУ»
Бірченко Наталія Олександрівна голова профспілкового комітету
Босняк Єлізавета Миколаївна студентка 3 курсу факультету економічних відносин та фінансів
Юдіна Олена Миколаївна фахівець з питань запобігання та виявлення корупції
Режим роботи приймальної комісії

Шановні вступники!
У разі виникнення питань стосовно вступу та для надання консультацій,
Ви можете зв’язатись з відповідальними особами від факультетів:

Навчально-науковий інститут Кіберпорт

Лисак Галина Георгіївна (067) 110 47 84

 • 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
 • 123 Комп`ютерна інженерія
 • 125 Кібербезпека
 • 174 Автоматизація, комп`ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Факультет агрономії та захисту рослин

Міхєєв Валентин Григорович (096) 639 81 79

 • 091 Біологія та біохімія
 • 201 Агрономія
 • 202 Захист і карантин рослин
 • 203 Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство
Факультет біотехнологій

Чуприна Юлія Юріївна (050) 705 70 16

 • 101 Екологія
 • 103 Науки про землю
 • 162 Біотехнології  та біоінженерія
 • 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
  • ОПП Кінологія
  • ОПП Кінноспортивна індустрія та іпологія
 • 207 Водні біоресурси та аквакультура
Факультет ветеринарної медицини

Малакєй Оксана Анатоліївна (095) 516 31 06

 • 211 Ветеринарна медицина
Факультет економічних відносин та фінансів

Бабан Тетяна Олександрівна (098) 432 35 86

 • 051 Економіка
 • 073 Менеджмент
 • 292 Міжнародні економічні відносини
 • 071 Облік і оподаткування
 • 275 Транспортні технології
Факультет енергетики, комп`ютерних технологій та робототехніки

Сотнік Ольга Василівна (097) 466 42 57

 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • 142 Енергетичне машинобудування
 • 163 Біомедична інженерія
Факультет лісового господарства, деревооброблювальних технологій та землевпорядкування

Тупчій Ольга Миколаївна (066) 364-86-54

 • 187 Деревообробні та меблеві технології
 • 205 Лісове господарство
 • 206 Садово-паркове господарство
 • 193 Геодезія та землеустрій
Факультет менеджменту, адміністрування та права

Шерстюк Світлана Валеріївна (050) 184 17 35

 • 054 Соціологія
 • 073 Менеджмент
 • 081 Право
 • 281 Публічне управління та адміністрування
 • 015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)
Факультет мехатроніки та інжинірингу

Галич Іван Васильович (097) 850 36 82

 • 131 Прикладна механіка
 • 133 Галузеве машинобудування
 • 191 Архітектура та містобудування
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія
 • 208 Агроінженерія
 • 274 Автомобільний транспорт
Факультет переробних і харчових виробництв

Богомаз Ірина Михайлівна (093) 265 96 10

 • 181 Харчові технології
Факультет управління торгівельно-підприємницькою та митною діяльністю

Стренадко Віталіна Русланівна (099) 098 21 38

 • 075 Маркетинг
 • 076 Підприємництво та торгівля
 • 241 Готельно- ресторанна справа
 • 242 Туризм і рекреація