Спеціальності та освітні програми

Державного біотехнологічного університету
Код і назва спеціальності Освітня програма Освітні ступені На основі Акредитація спеціальності / Освітньої програми
Молодший бакалавр Бакалавр Магістр ПЗСО ОКР МС, ФМБ, МБ Ступеня вищої освіти
015 Професійна освіта
(Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)
Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології
051 Економіка Економіка
Економіка підприємства
Цифрова економіка
054 Соціологія Соціологія
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування
Діджитал-аудит і аналітика
Управлінський облік і консалтинг
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
ІТ-фінанси, трейдинг та ринок криптовалют
073 Менеджмент Менеджмент
Менеджмент організацій і адміністрування
Бізнес-адміністрування
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Менеджмент і адміністрування
075 Маркетинг Маркетинг
076 Підприємництво та торгівля Підприємництво та торгівля
Товарознавство та експертиза в митній справі
081 Право Право
091 Біологія та біохімія Біологія
101 Екологія Екологія
103 Науки про Землю Моніторинг геосистем та ГІС-технології
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія
125 Кібербезпека та захист інформації Кібербезпека та захист інформації
131 Прикладна механіка Обладнання переробних і харчових виробництв
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування
Інженерія переробних і харчових виробництв
Обладнання переробних і харчових виробництв
Обладнання систем охолодження і кондиціювання
Обладнання харчової та готельно-ресторанної індустрії
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
142 Енергетичне машинобудування Процеси та обладнання систем охолодження й кондиціонування
162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнологія
Екологічна біотехнологія
163 Біомедична інженерія Біомедична інженерія
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
181 Харчові технології Харчові технології
Харчові технології в ресторанній індустрії
Технології харчових продуктів тваринного походження
Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів
Харчові технології продуктів з рослинної сировини та молока для підприємств харчового бізнесу
Технології зернопродуктів та зернові ресурси
Дієтичне харчування і харчова безпека
183 Технології захисту навколишнього середовища Захист довкілля та раціональне природокористування
187 Деревообробні та меблеві технології Деревообробні та меблеві технології
191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування
192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія
193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій
Землеустрій та кадастр
Оцінка землі та нерухомого майна
201 Агрономія Агрономія
Агрохімія і ґрунтознавство
Експертна оцінка ґрунтів
Насінництво та насіннєзнавство
Селекція і генетика сільськогосподарських культур
202 Захист і карантин рослин Захист і карантин рослин
203 Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
Кінноспортивна індустрія та іпологія
Кінологія
205 Лісове господарство Лісове господарство
206 Садово-паркове господарство Садово-паркове господарство
207 Водні біоресурси та аквакультура Водні біоресурси та аквакультура
208 Агроінженерія Агроінженерія
211 Ветеринарна медицина Ветеринарна медицина
241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа
242 Туризм та рекреація Туризм і рекреація
274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт
275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Транспортні технології
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародна економіка