Спеціальність 015 «Професійна освіта». РВО «магістр»

(Теорія і методика професійної підготовки: аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)
Освітньо-професійні програмиГарант освітньо-професійної програмиГрупа забезпечення

Гарант освітньої програми

Дроздова Ірина Петрівна
доктор педагогічних наук, професор

  • Плачинда Тетяна Степанівна – докторка педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», професорка, професорка кафедри професійної освіти Херсонського державного аграрно-економічного університету (стейкхолдер);
  • Данченко Ірина Олексіївнадокторка педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 «Теорія і методики виховання», 011 – освітні педагогічні науки, доцентка, професорка кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних наук Державного біотехнологічного університету;
  • Бобловський Олександр Юрійович – кандидат філософських наук за спеціальністю 09.00.04 «Філософська антропологія та філософія культури», доцент, доцент кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування Державного біотехнологічного університету;
  • Пономарьова Марина Сергіївна – кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності), доцент, доцент кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних наук Державного біотехнологічного університету.