Журнал з менеджменту, економіки та технологій

Засновник видання:
Державний біотехнологічний університет

Юридична адреса засновника:
61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44

Контакти:
ПОНОМАРЬОВА Марина Сергіївна
📞 +38 (097) 417-09-02
📞 +38 (066) 761-88-43
📩 editor@journal-met.kh.ua

Веб-сайт – http://journal-met.kh.ua

ЖУРНАЛ З МЕНЕДЖМЕНТУ, ЕКОНОМІКИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
JOURNAL OF MANAGEMENT, ECONOMICS AND TECHNOLOGY

Включено до переліку фахових наукових видань з економічних наук категорія «Б»
(Наказ МОН України № 1035 від 23.04.2023 р., Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Міністерства юстиції України, серія КВ № 25439-15379ПР від 13.01.2023 р.)
Індексується у НМБД:
Index Copernicus, Google Scholar, Academic Resource Index (Research Bib), Cite Factor

Журнал є науковим виданням. Статті публікуються українською та англійською мовами (відповідно до оригінального авторського тексту) і обов’язково супроводжуються анотаціями, поданими зазначеними двома мовами.

Журнал виходить 4 рази на рік, обсяг кожного випуску до 20 ум. друк. арк., формат 60 х 84. Сфера розповсюдження – загальнодержавна. Категорії читачів: журнал для тих, хто займається дослідженнями та вивченням економіки та суспільних наук, для викладачів, науковців, здобувачів освіти, представників бізнесу.

Спеціальності:

 • 051 Економіка
 • 071 Облік і оподаткування
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 Менеджмент
 • 075 Маркетинг
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 281 Публічне управління та адміністрування

Для публікації статті необхідно надіслати на електронну адресу редакції editor@journal-met.kh.ua наступні матеріали:

 1. Текст статті, оформлений згідно Вимог до оформлення статей
  (файл за прізвищем автора: Василенко_стаття).
 2. Довідку про авторів статті (файл: Василенко_довідка), заповнену на кожного автора
  за Формою 1 – ознайомитись  або  завантажити.
 3. Рецензію доктора або кандидата наук завірену підписом та скріпленою печаткою закладу (файл: Василенко_рецензія).
  Для докторів наук надання рецензії є не обов’язковим.
 4. Квитанцію про сплату друкарських послуг (файл: Василенко_квитанція).
СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ
1 Кошкалда І.В., д-р екон. наук, професор
головний редактор
Державний біотехнологічний університет
2 Іртищева І.О., д-р екон. наук, професор
заступник головного редактора
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
3 Пономарьова М.С., канд. екон. наук, доцент
відповідальний секретар
Державний біотехнологічний університет
4 Abbas Mardani, Dr., Profesor University of South Florida United States
5 Berdimurat Nazimgul, PhD, Associate Professor Kazakh National Agrarian Research University, Almaty, Kazakhstan
6 Irina Selezneva, Dr., Professor Turan University, Almaty, Kazakhstan
7 Vitalii Nitsenko, Dr., Professor SCIRE Foundation, Warsaw, Poland
8 Zofia Wilimowska, Dr., Professor Wroclaw University of Science and Technology
9 Безугла Л.С., д-р. екон. наук, професор Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
10 Бойко Є. О., д-р. екон. наук, професор Національний університет кораблебудування (НУК)
ім. адмірала Макарова
11 Василішин С.І., д-р. екон. наук, доцент Державний біотехнологічний університет
12 Давидова О. Ю., д-р екон. наук, професор Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
13 Гуторов О.І., д-р. екон. наук, професор Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства НААН України
14 Лишенко М.О., д-р екон. наук, професор Сумський національний аграрний університет
15 Ломовських Л.О., д-р екон. наук, професор Державний біотехнологічний університет
16 Олійник Т.І., д-р екон. наук, професор Державний біотехнологічний університет
17 Попов А.С., д-р екон. наук, професор Миколаївський національний аграрний університет
18 Резнік Н.П., д-р екон. наук, професор Національний університет біоресурсів і природокористування України
19 Сєвідова І.О., д-р. екон. наук, професор Харківський національний університет внутрішніх справ
20 Стегней М.І., д-р екон. наук, професор Мукачівський державний університет
21 Стройко Т.В., д-р екон. наук, професор Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинского
22 Судомир С.М., д-р екон. наук, професор ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут”
23 Суска А.А., д-р екон. наук, професор Державний біотехнологічний університет
24 Устік Т.В., д-р екон. наук, професор Сумський національний аграрний університет
25 Чернега І.І., д-р екон. наук, професор Уманський національний університет садівництва
26 Чебанова Н.В., д-р екон. наук, професор ВСП «Миргородський фаховий коледж ім. М. Гоголя Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
27 Дорогань-Писаренко Л.О., канд. екон. наук, професор Полтавська державний аграрний університет
28 Кучер Л.Ю., д-р. екон. наук, с.н.с., професор Національний університет «Львівська політехніка»
29 Шиян Н.І., д-р. екон. наук, доцент Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”