Анкетування – можливість кожного студента висловити свою думку!

На базі Державного біотехнологічного університету серед студентів -першокурсників факультету мехатроніки та інжинірингу, представниками студентського самоврядування було проведене анкетування.

Серед питань анкети були теми про творчі здібності, якими володіють першокурсники, так і питання щодо адаптації їх вже до навчання в Університеті.

За результатами анкетування студентське самоврядування планує розробити план заходів для покращення адаптування першокурсників у життя студентства з урахуванням їх творчих здібностей та побажань.