Обговорення ОПП “Процеси та обладнання систем охолодження та кондиціонування”, спеціальність 142

16 квітня 2024 року відбулась робоча зустріч групи удосконалення освітньо-професійної програми “Процеси та обладнання систем охолодження та кондиціонування” спеціальності 142 “Енергетичне машинобудування”, яку очолив гарант, професор кафедри інтегрованих електротехнологій та енергетичного машинобудування (ІЕТЕМ) Семенюк Дмитро Павлович.

У поточному році до групи удосконалення увійшли наступні стейкхолдери: голова правління, директор «ГС Холодильна асоціація України» Анашкін Сергій Володимирович. Випускник 2020 року, бакалаврського рівня, 142 спеціальність «Енергетичне машинобудування» Харківського державного університету харчування та торгівлі Бакуменко Іван Костянтинович. Роботодавці з провідних компаній холодильної та кліматичної галузі: директор ТОВ «МС Холод» Усатий Олександр Володимирович; керівник відділу промислового холоду ТОВ «БМ Дистрибуши 2,0» Амафунський Віталій Юрійович; інженер-конструктор ТОВ «Астра» Тетяна Кобец. Представники академічної спільноти: Національний університет харчових технологій, гарант ОПП «Холодильна техніка та технології» за 142 спеціальністю «Енергетичне машинобудування» к.т.н, доцент Пилипенко Олексій Юрійович. Здобувачі бакалаврського рівня, що навчаються за даною ОПП: Ермоленко Олександра (гр. 13ЕМ), Денис Ворона (гр. 13ЕМ), Микола Манжос (гр. 23ЕМ), Юрій Григоров (гр. 23ЕМ), Олександр Товстик (гр. 28ЕМ). Науково-педагогічні працівники кафедри ІЕТЕМ: д.т.н., проф. Потапов Володимир Олексійович, к.т.н., доц. Петренко Олена Володимирівна, асистент Смілик Максим Михайлович.

Зустріч відкрила завідувачка кафедри ІЕТЕМ, доц. Петренко Олена Володимирівна, яка наголосила на необхідності врахування під час моніторингу та удосконаленні ОПП інтересів усіх зацікавлених сторін у її реалізації: здобувачів, роботодавців та науково-педагогічних представників кафедри.

Гарант ОПП, проф. Семенюк Дмитро Павлович звернув увагу учасників робочої групи на основні структурні елементи ОПП, які роблять її унікальною на ринку освітніх послуг за 142 спеціальністю, оновленому змісті освітніх компонент ОПП, питаннях інтеграції практичної підготовки до освітніх компонент ОПП, формування індивідуальної траєкторії здобувачів за рахунок вибіркових компонент ОПП.

Зовнішній стейкхолдер, голова правління, директор «ГС Холодильна асоціація України» Анашкін Сергій Володимирович наголосив на важливості формування у здобувачів як hard skills так і soft skills, що буде сприяти кращій адаптації здобувачів до умов праці в сучасних компаніях.

Зовнішній стейкхолдер, інженер-конструктор компанії ТОВ «Астра» Тетяна Кобец відмітила гарну практику ЗВО вибору індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами, але зауважила, що необхідно пояснювати здобувачам важливість свідомого вибору дисциплін, що будуть формувати якісні hard skills так і soft skills в подальшій професійній діяльності.

Зовнішні стейкхолдери, директор ТОВ «МС Холод» Усатий Олександр Володимирович та керівник відділу промислового холоду ТОВ «БМ Дистрибуши 2,0» Амафунський Віталій Юрійович зауважили на підсилення практичної підготовки здобувачів, зв’язку між теоретичною підготовкою в ЗВО та практичною її реалізацією при проходженні виробничих практик на підприємствах галузі.

Зовнішній стейкхолдер, гарант ОПП «Холодильна техніка та технології» к.т.н., доцент Пилипенко Олексій Юрійович наголосив, що в цілому дана ОПП розроблена відповідно до діючого стандарту освіти за 142 спеціальністю, відображає сучасні вимоги до професійної підготовки фахівців в галузі холодильної та кліматичної індустрій, відповідає вимогам практичного спрямування навчання та дозволяє забезпечити якісну підготовку бакалаврів за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» з професійним спрямування «Процеси та обладнання систем охолодження та кондиціонування».

Випускник 2020 року, бакалаврського рівня 142 спеціальність «Енергетичне машинобудування» Харківського державного університету харчування та торгівлі Бакуменко Іван Костянтинович висловив своє позитивне враження при навчанні, але зауважив що більш хотілося отримувати освіту в офлайн форматі, при живому спілкування з одногрупниками та викладачами.

Здобувачка Ермоленко Олександра висловила своє позитивне враження при навчанні за даною ОПП, але відмітила щоб при викладанні дисциплін в форматі онлайн, знайти можливість використовувати віртуальні лабораторії.

Здобувачі Денис Ворона та Олександр Товстик наголосили що задоволені організацією освітнього простору, особливо їм подобаються практичні заняття на базі компанії «МС Холод», які дають їм змогу отримати реальні практичні навички та опанувати майбутню професію.

Здобувачі Микола Манжос та Юрій Григоров відзначили важливість оптимізації змісту професійно-орієнтованих дисциплін, їхньої максимальної адаптованості до викликів сучасного ринку праці.

Зустріч пройшла в доброзичливій атмосфері, всі учасники отримали задоволення від плідної роботи, обговорили можливі уточнення щодо змісту та наповнення освітніх компонент, прийшли до висновку що отримана інформація (відгуки, пропозиції від учасників) сприятимуть удосконаленню змісту та якості підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Процеси та обладнання систем охолодження та кондиціонування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в Державному біотехнологічному університеті.