Обговорення освітньо-професійної програми «Харчові технології в ресторанній індустрії»

Відбулося обговорення освітньо-професійної програми «Харчові технології в ресторанній індустрії» спеціальності 181 «Харчові технології» першого (освітньо-професійного) рівня вищої освіти (ступінь вищої освіти – бакалавр) для здобувачів 2024 року вступу.

В обговоренні прийняли участь гарант ОПП – к.т.н., доц. кафедри харчових технологій в ресторанній індустрії Юрченко С.Л., члени проектної групи (к.т.н., проф. Федак Н.В., Колеснікова М.Б., к.т.н., доц. Омельченко С.Б), стейкхолдери (Оробченко А.С., Авраменко А.В) та здобувачі вищої освіти (Кокшарова М.В., Панасенко В.М).

Під час обговорення запропоновано внести зміни до ОПП, які дозволять більш чітко сформулювати особливості програми та удосконалити освітню траєкторію навчання з метою кращого засвоєння здобувачами компонент освітньо-професійної програми.