Факультет мехатроніки та інжинірингу

Факультет мехатроніки та інжинірингу – симбіоз класичних теоретичних знань та інноваційних практичних навичок в інженерній освіті

Професорсько-викладацький колектив факультету здійснює якісну підготовку фахівців інженерного спрямування, які затребувані на Українському та світовому ринку праці.

Наші студенти мають доступ до потужної інтелектуальної і матеріально-технічної бази, яка постійно актуалізується та оновлюється відповідно до новітніх світових тенденцій, що дозволяє отримувати класичні  теоретичні знання та сучасні практичні навички від провідних фахівців-теоретиків, і практиків світового рівня. Залучення до мережі студентських наукових гуртків факультету, розкриває інтелектуальний і творчий потенціал студентів та відкриває доступ до міжнародної бази стипендій та грантів.
Отримуючи якісну освіту на факультеті мехатроніки та інжинірингу Ви забезпечуєте собі заможне майбутнє та повагу серед колег!

Бредихін Вадим Вікторович Декан факультету мехатроніки та інжинірингу, професор кафедри надійності та міцності машин і споруд імені В.Я. Аніловича

Бредихін Вадим Вікторович

кандидат технічних наук, доцент

Новини факультету