Факультет економічних відносин та фінансів

Факультет економічних відносин та фінансів формують чотири випускові кафедри з потужними науково-педагогічним складом та відомими науковими школами. Він забезпечує підготовку за рівнями вищої освіти «Молодший бакалавр», «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії», а також здійснює прийом до докторантури.

Організація навчального процесу на факультеті спрямована на ефективну підготовку висококваліфікованих конкурентоздатних фахівців за освітніми програмами: економіка, економіка підприємства, цифрова економіка, облік і оподаткування, діджитал-аудит та аналітика, управлінський облік і консалтинг, бізнес-адміністрування, міжнародна економіка, транспортні технології. Структура та зміст освітніх програм повністю відповідають вимогам сучасної освіти, зокрема, європейським освітнім стандартам, а отримані знання та навички в сукупності з високим рівнем практичної підготовки гарантують випускникам гідне працевлаштування. Наші студенти проходять практику у провідних українських та міжнародних установах і організаціях, на підприємствах, які працюють у різних сферах економіки. 

Програмами підготовки передбачена участь у міжнародних грантових проектах, європейських студіях, що працюють за підтримки Представництва ЄС в Україні, програмах міжнародної мобільності, «подвійного диплому» в зарубіжних університетах; літні та зимові школи тощо.

Декан факультету економічних відносин та фінансів, професор кафедри економіки та бізнесу

Ларіна Тетяна Федорівна

доктор економічних наук, професор

Новини факультету

Закордонне стажування здобувачів ДБТУ

У Державному біотехнологічному університеті для здобувачів активно функціонують ознайомчі та виробничі практики за кордоном. Зокрема,…

14 листопада відбулася зустріч здобувачів вищої освіти зі стейкхолдером

14 листопада Сисенко Ігор Іванович, директор Зміївської овочевої фабрики, стейкхолдер напряму підготовки “Транспортні технології”, кандидат…