Факультет економічних відносин та фінансів

Факультет економічних відносин та фінансів формують чотири випускові кафедри з потужними науково-педагогічним складом та відомими науковими школами. Він забезпечує підготовку за рівнями вищої освіти «Молодший бакалавр», «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії», а також здійснює прийом до докторантури.

Організація навчального процесу на факультеті спрямована на ефективну підготовку висококваліфікованих конкурентоздатних фахівців за освітніми програмами: економіка, економіка підприємства, цифрова економіка, облік і оподаткування, діджитал-аудит та аналітика, управлінський облік і консалтинг, бізнес-адміністрування, міжнародна економіка, транспортні технології. Структура та зміст освітніх програм повністю відповідають вимогам сучасної освіти, зокрема, європейським освітнім стандартам, а отримані знання та навички в сукупності з високим рівнем практичної підготовки гарантують випускникам гідне працевлаштування. Наші студенти проходять практику у провідних українських та міжнародних установах і організаціях, на підприємствах, які працюють у різних сферах економіки. 

Програмами підготовки передбачена участь у міжнародних грантових проектах, європейських студіях, що працюють за підтримки Представництва ЄС в Україні, програмах міжнародної мобільності, «подвійного диплому» в зарубіжних університетах; літні та зимові школи тощо.

Декан факультету економічних відносин та фінансів, професор кафедри економіки та бізнесу

Ларіна Тетяна Федорівна

доктор економічних наук, професор

Новини факультету

Проведено онлайн-зустріч зі співробітником української логістичної компанії «Нова Пошта»

12 жовтня 2022 року проведено онлайн-зустріч здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників кафедри «Транспортні технології і…