Факультет економічних відносин та фінансів

Факультет економічних відносин та фінансів формують чотири випускові кафедри з потужними науково-педагогічним складом та відомими науковими школами. Він забезпечує підготовку за рівнями вищої освіти «Молодший бакалавр», «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії», а також здійснює прийом до докторантури.

Організація навчального процесу на факультеті спрямована на ефективну підготовку висококваліфікованих конкурентоздатних фахівців за освітніми програмами: економіка, економіка підприємства, цифрова економіка, облік і оподаткування, діджитал-аудит та аналітика, управлінський облік і консалтинг, бізнес-адміністрування, міжнародна економіка, транспортні технології. Структура та зміст освітніх програм повністю відповідають вимогам сучасної освіти, зокрема, європейським освітнім стандартам, а отримані знання та навички в сукупності з високим рівнем практичної підготовки гарантують випускникам гідне працевлаштування. Наші студенти проходять практику у провідних українських та міжнародних установах і організаціях, на підприємствах, які працюють у різних сферах економіки. 

Програмами підготовки передбачена участь у міжнародних грантових проектах, європейських студіях, що працюють за підтримки Представництва ЄС в Україні, програмах міжнародної мобільності, «подвійного диплому» в зарубіжних університетах; літні та зимові школи тощо.

Декан факультету економічних відносин та фінансів, професор кафедри економіки та бізнесу

Ларіна Тетяна Федорівна

доктор економічних наук, професор

Новини факультету

Акредитаційна експертиза освітньої-професійної програми “Транспортні технології”

25-27 січня 2024 року проводиться акредитаційна експертиза освітньої програми Державного біотехнологічного університету “ Транспортні технології  ” (ID програми   52502)…

Міжнародна співпраця  кафедри транспортних технологій і логістики із університетом Моратува (Шрі-Ланка)

19 січня 2024 року відбулась онлайн-комунікація представника кафедри транспортних технологій і логістики доц. Музильова Д.О.…

Засідання науково-технічної ради факультету економічних відносин та фінансів

21 грудня 2023 року відбулось засідання науково-технічної ради факультету економічних відносин та фінансів Державного біотехнологічного…