Неформальна та інформальна освіта, академічна мобільність

Неформальна та інформальна освітаАкадемічна мобільність

Інформація про визнання результатів навчання, отриманих у неформальній/інформальній освіті, здобувачів вищої освіти спеціальностей 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування»

ПІБ здобувача РВО Заява Сертифікіт ОПП, освітній компонент Рішення комісії
2023-2024 навчальний рік
Остапенко Вадим Олексійович магістр Заява 073 «Менеджмент». ОК «Інноваційний менеджмент» Рішення комісії
Андрієнко Віктор Валентинович магістр Заява 073 «Менеджмент». ОК «Креативний менеджмент» Рішення комісії
Бобрицький Сергій Владиславович магістр Заява
Мигаль Володимир Михайлович магістр Заява
Звонарьов Анатолій Олександрович магістр Заява 281 «Публічне управління та адміністрування». ОК «Технології публічного адміністрування» Рішення комісії
Балюк Володимир Віталійович магістр Заява 073 «Менеджмент  і адміністрування». ОК «Міжнародна інтеграція» Рішення комісії
Гаврилова Аліна Володимирівна магістр Заява 281 «Публічне управління та адміністрування». ОК «Контроль в публічному управлінні та адмініструванні» Рішення комісії
Гуляницька Валерія Сергіївна магістр Заява
Ілющенко Анастасія Сергіївна магістр Заява
Літвінова Наталія Володимирівна магістр Заява
Щеченко Ірина Олександрівна магістр Заява
Федотова Карина Ігорівна магістр Заява
З 9 квітня 2024 року на підставі договору про виконання програми академічної мобільності учасників освітнього процесу між Державним біотехнологічним університетом та Приватним вищим навчальним закладом «Інститут психології та підприємництва» від 03 січня 2024 року, за внутрішньою мобільністю у 2023/2024 навчальному році були залучені здобувачі спеціальності 073 “Менеджмент” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Миколенко О.Ю., Селезньов М.С., Дружинська К.С.