Збірник наукових праць

«Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг»

Засновник видання:
Державний біотехнологічний університет

Юридична адреса засновника:
61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44

Контакти:
МИХАЙЛОВА Олена Валентинівна
📞 +38 (050) 280-35-82
📩 redkol.ekon@gmail.com

Збірник наукових праць

«ЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ»
«ECONOMIC STRATEGY AND PROSPECTS OF TRADE AND SERVICES SECTOR DEVELOPMENT»

Входить до переліку наукових фахових видань України, категорія «Б», а також індексується в НМБД: Index Copernicus, Google Scholar, Academic Resource Index (Research Bib), Info Base Index, Cite Factor, Scientific Indexing Services (SIS).
Збірник офіційно зареєстровано згідно із Законом України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні».
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ №25438-15378ПР

Мови видання: українська, англійська
Періодичність виходу примірників: 2 рази на рік

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Головний редактор – Гросул В.А., д.е.н., проф. (ДБТУ, Україна)
Заступник головного редактора – Савицька Н.Л., д.е.н., проф. (ДБТУ, Україна)
Відповідальний секретар – Михайлова О.В., к.е.н., доц. (ДБТУ, Україна)
Члени редакційної колегії:

 • Акімова Н.С., к.е.н., проф. (ДБТУ, Україна);
 • Бугрименко Р.М., д.е.н., проф. (ДБТУ, Україна);
 • Жегус О.В., д.е.н., проф. (ДБТУ, Україна);
 • Зубков С.О., д.е.н., проф. (ДБТУ, Україна);
 • Кащена Н.Б., д.е.н., проф. (ДБТУ, Україна);
 • Колесник А.О., к.т.н., доц. (ДБТУ, Україна);
 • Круглова О.А., к.е.н., проф. (ДБТУ, Україна);
 • Литвинов А.І., д.е.н., проф. (ДБТУ, Україна);
 • Мандич О.В., д.е.н., проф. (ДБТУ, Україна);
 • Наумова Т.А., к.е.н., доц. (ДБТУ, Україна);
 • Нестеренко І.В., к.е.н., доц. (ДБТУ, Україна);
 • Нестеренко О.О., д.е.н., проф. (ХНУ ім. Каразіна, Україна);
 • Пахуча Е.В., к.е.н., доц. (ДБТУ, Україна);
 • Пилипенко А.А., д.е.н., проф. (ХНЕУ ім. Кузнеця, Україна);
 • Ставерська Т.О., к.е.н., доц. (ДБТУ, Україна);
 • Янчева Л.М., к.е.н., проф. (ДБТУ, Україна);
 • Яцун Л.М., д.е.н., проф. (ДБТУ, Україна);
 • Нурмагамбетов А.З., к.е.н, доц. (НУ, Казахстан);
 • Malak-Rawlikowska Agata, проф, SGGW (Варшава);
 • Галоян Д.Р., д.е.н., проф. (ВДЕУ, Вірменія);
 • Мрктчян Т.М., д.е.н., проф. (ВДЕУ, Вірменія);
 • Букос Т., к.е.н., доц. (АЕОМ, Молдова).
Тематичні розділи збірника:

 1. Облік і фінанси
 2. Економіка бізнесу
 3. Менеджмент і маркетинг
 4. Готельно-ресторанна справа

Терміни подання статей у збірник:

1-й випуск – до 30 квітня
2-й випуск – до 31 жовтня

Публікація на сайті:

1-й випуск – до 31 травня
2-й випуск – до 30 листопада

Кожна стаття проходить рецензування членами редакційної колегії.
Електронний варіант статті надсилати на e-mail: redkol.ekon@gmail.com
Назва файлу: Прізвище першого автора, Секція

ЗБІРНИКИ наукових праць