Спеціальність 275. Рівень вищої освіти “магістр”

275 «Транспортні технології»

ОПП та Навчальні планиРобочі навчальні планиКваліфікаційні роботи магістрівКаталог вибіркових дисциплінКаталог основних дисциплін

з/п
Назва освітньої компоненти Кількість кредитів / годин
Код Назва освітньої компоненти Вид компоненти