Спеціальність 073 «Менеджмент»

Рівень вищої освіти «бакалавр»
Освітньо-професійні програмиГарант освітньо-професійної програмиНавчальні планиАнкетуванняВзаємодія зі стейкхолдерами

21.06.2024 р. – Робоча нарада гарантів, груп забезпечення освітніх програм «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування першого (бакалаврського) РВО
21 червня 2024 року відбулася робоча нарада гарантів, груп забезпечення освітніх програм «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,а також викладачів кафедри з приводу внесення змін відповідно до Наказу Міністерства освіти та науки № 842 Про внесення змін до деяких стандартів вищої освіти від 13.06.2024 р. Згідно даного наказу до стандарту вищої освіти зі спеціальності 073 Менеджмент і 281 Публічне управління та адміністрування позицію «Загальні компетентності» доповнити пунктом 16 такого змісту: «ЗК16. Здатність ухвалювати рішення та діяти, дотримуючись принципу неприпустимості корупції та будь яких інших проявів не доброчесності».

Вирішили до програми з дисциплін «Історія української державності та громадянське», «Вступ до фаху» та «Методи прийняття управлінських рішень» додати відповідні теми стосовно компетентності вказаної у наказі МОН. Ряд інших пропозицій узгоджені та будуть внесенні до відповідних ОПП.

03.04.2024 р. – Обговорення проєктів освітніх програм «Менеджмент» першого (бакалаврського) РВО та «Менеджмент і адміністрування» другого (магістерського) РВО
3 квітня 2024 року на кафедрі менеджменту, бізнесу і адміністрування ДБТУ відбулося обговорення проєктів освітніх програм «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та «Менеджмент і адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Підставами для оновлення ОПП є:

 • – пропозиції роботодавців та інших стейкхолдерів ;
 • – пропозиції учасників освітнього процесу, а також випускників;
 • – результати анкетування здобувачів освіти, стейкхолдерів і випускників.

До обговорення долучилися:

 • Власенко Тетяна Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та організації бізнесу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця ;
 • Дудник Олена Василівна, ректор ПЗВО «Харківський технологічний університет «ШАГ», канд. екон. наук, доцент;
 • Гаврильченко О., професор кафедри менеджменту та бізнесу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, д-р екон. наук, доцент;
 • Кириленко О.М. – доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Національного авіаційного університету;
 • Смігунова Олена Вікторівна, вчений секретар Інституту тваринництва НААН України», к.е.н., доцент;
 • Нагаєв Віктор Михайлович д.пед.наук, професор, директор Харківської обласної громадської організації «Науковий центр дидактики менеджмент-освіти»;
 • Устіловська Анастасія голова громадської організації «Лабораторія креативних ідей», доктор філософії з економіки, доцент, доцент кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування Державного університету інфраструктури та технологій;
 • представники бізнесу:
 • Парака Микола Іванович, директор ТОВ «Енергофактор Плюс»;
 • Дядькін Олександр, директор ТОВ «ВБК «М1»»;
 • Буй Олег Анатолійович, директор ПП «Сидор Інвест»;
 • Випускники магістратури 2021 року і 2022 року:
  • Пахоля Марина, Business development manager/ менеджер з розвитку бізнесу у Elogic commerce;
  • Дудник Олександр – керівник групи ІТ COMFY;
 • здобувачі бакалаврського рівня вищої освіти: Мовчан Ліна, Ільченко Аріна, голова студентського самоврядування факультету менеджменту, адміністрування та права Ветчинкіна Таісія; здобувач магістерського рівня Балюк Влад.

В обговоренні приймала активну участь завідувачка кафедри, к.е.н., доцент Сагачко Ю.М.
Групи удосконалення освітніх програм представляли гаранти освітніх програм: професор Заїка С.О., доцент Воронкова А.А. та члени групи удосконалення професори Нагаєв В.М., Гіржева О.П., доценти Петров В.М., Сагачко Ю.М., Грідін О.В., Ткачова С.С., а також викладачі кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування.

01.02.2024 р. – Зустріч робочої групи з моніторингу та удосконалення освітньої програми «Менеджмент» першого (бакалаврського) РВО

1 лютого 2024 року відбулася зустріч робочої групи з моніторингу та удосконалення освітньої програми «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
В результаті зустрічі підготували проєкт освітньо-професійних програм для громадського обговорення.
08.01.2024 р. – Робоча нарада гарантів ОПП спеціальностей 073 та 281

8 січня 2024 року відбулася робоча нарада гарантів ОПП “Менеджмент” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, ОПП «Менеджмент і адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти і ОПП “Публічного управління та адміністрування” всіх рівнів освіти з викладачами кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування.
Були визначенні основні завдання по моніторингу освітніх програм і їх удосконаленню!
24.02.2023 р. – Обговорення освітніх програм за спеціальністю 073 «Менеджмент» із залученням стейкголдерів - практиків, здобувачів, випускників та освітян


24 лютого 2023 року – насичений день для нашої кафедри.
Відбулось обговорення освітніх програм за спеціальністю 073 «Менеджмент», що реалізуються випусковою кафедрою в Державному біотехнологічному університеті, із залученням стейкголдерів – практиків, здобувачів, випускників та освітян.
Гаранти та викладачі отримали поради від професіоналів – Олексія Салацького, директора ТОВ «Дельта Хаус Систем», та Артема Новосельця, керівника відділу продажів PlastWind-Service, які є випускниками спеціальності 073 Менеджмент, а також методичні рекомендації від Віктора Нагаєва, директора ГО “Науковий центр дидактики менеджмент-освіти”.
Окрема вдячність завідувачці кафедри «Менеджмент в ІТ» ПЗВО «Харківський технологічний університет «ШАГ», к.е.н., доценту Олені Дудник за надані рекомендації щодо покращення навчального процесу та схвальну рецензію
Воронкова Алла Анатоліївна

 

Гарант освітньої програми

Воронкова Алла Анатоліївна
кандидат економічних наук, доцент